Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HEM108 Kendini Tanıma ve İletişim Yöntemleri 927001 1 2 2

Dersin Amacı

Hemşirelikte kendini tanıyan iletişimin insan ilişkilerindeki önemini kavrayan , gerekli bilgi, beceri ve tutumu sergileyen hemşireler yetiştirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Serap GÜLEÇ, Dr. Öğr. Üyesi Oya Sevcan ORAK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Dökmen, Ü.,(1996) İletişim Çatışmaları ve Empati, Sistem Yayıncılık, İstanbul. 2) Geçtan, E., (1994) İnsan Olmak, Remzi Kitabevi, İstanbul. 3) Öz F.(2004) Sağlık Alanında Temel Kavramlar. İmaj İç ve Dış Tic. AŞ.Ankara. 4) Özcan, A., (1996) Hemşire-Hasta İlişkisi ve İletişim, Saray Tıp Kitabevleri, İzmir. 5) Terakye, G., (1993) Hemşirelikte İletişim ve Hasta Hemşire İlişkileri, Se&Ra Matbaacılık, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1. hasta-hemşire iletişiminin önemini ve öğelerini kavramak 2. iletişimin tanımını ve çeşitlerini kavramak 3. iletişim kuramlarını kavramak 4. hemşire-hasta iletişiminde iletişimin amacını belirlemek 5. empati ile hasta davranışını anlamak 6. bazı özel durumlarda iletişimim kurmayı ve özel durumlara yönelik girişimde bulunmayı öğrenmek 7. etkisiz iletişim şekillerini belirlemek

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 kişilerarası iletişim KİŞİLERARASI İLETİŞİM.pdf
2 beden dili ve önemi BEDEN DİLİ VE ÖNEMİ.pdf
3 etkili iletişim teknikleri ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ.pdf
4 etkili olmayan iletişim teknikleri ETKİLİ OLMAYAN İLETİŞİM YÖNTEMLERİ.pdf
5 iletişim becerileri İLETİŞİM BECERİLERİ.pdf
6 iletişimde dinleme ve anlama becerileri İLETİŞİMDE DİNLEME VE ANLAMA BECERİLERİ.pdf
7 hemşirelikte iletişim ve hasta hemşire ilişkisi HEMŞİRELİKTE İLETİŞİM VE HASTA HEMŞİRE İLİŞKİLERİ.pdf
8 hemşirelikte kişilerarası ilişkileri etkileyen temel kavramlar HEMŞİRELİKTE KİŞİLERARASI İLİŞKİLERİ ETKİLEYEN TEMEL KAVRAMLAR.pdf
9 ara sınav
10 özel durumlarda iletişim kurma ÖZEL GRUPLARDA İLETİŞİM.pdf
11 özel durumlarda iletişim kurma ÖZEL GRUPLARDA İLETİŞİM.pdf
12 iletişim engelleri İLETİŞİM ENGELLERİ.pdf
13 çatışma, kriz, şiddet ve iletişim ÇATIŞMA KRİZ ŞİDDET VE İLETİŞİM.pdf
14 vaka incelemeleri VAKA İNCELEMELERİ.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1238026 İletişimin insan ilişkilerindeki önemini ve iletişimi etkileyen faktörleri kendi ifadesiyle söyleyebilecek (Bilişsel)
2 1238027 Sözlü ve sözsüz iletişim biçimlerini sıralayabilecek (Bilişsel)
3 1238028 Sözsüz iletişim becerilerinin farkına varabilecek(Duyuşsal)
4 1238029 İşitme ve dinleme kavramlarını karşılaştırabilecek (bilişsel)
5 1238030 Dinleme çeşitlerini sıralayabilecek(bilişsel)
6 1238031 Kendi dinleme davranışını değerlendirebilecek (bilişsel)
7 1238032 Kişiler arası ilişkilerde etkili dinleme davranışını kullanabilecek (bilişsel)
8 1238033 Sağlıklı bir benlik kavramına sahip olmanın hemşirelikteki öneminin farkına varabilecek (Duyuşsal)

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69281 Hemşirelik alanındaki bilimsel ve teknolojik kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 69244 Tüm hemşirelik uygulamalarını doğru ve güvenli şekilde kayıt eder
3 69243 Kanıta dayalı kuramsal bilgi ve becerisini hemşirelik eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim alanlarında etkin kullanır.
4 69245 Bakım gereksinimlerini uygulamayabilmek için gerekli örgütsel yapıyı oluşturabilecek koşul ve olanakları sağlar
5 69246 Birey, aile ve toplumun sağlığını etkileyen her türlü değişim ve gelişime duyarlı olur.
6 69289 Yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinerek yaratıcılık ve girişimcilik becerilerini geliştirir ve belgeler.
7 69286 Edindiği kuramsal bilgileri kullanarak birey/aile/toplum, sağlık/hastalık ve çevre ilişkisini anlar ve bütüncül yaklaşımla bireyselleştirilmiş bakım verir.
8 69247 Hemşirelik eğitim, yönetim ve araştırmalarını diğer disiplinler ile işbirliği içerisinde sürdürür.
9 69248 Yazılı ve sözlü temel iletişim becerilerini kullanarak birey, aile, toplum ve sağlık ekibinin tüm üyeleriyle etkili iletişim kurar.
10 69249 Toplumsal sorunlara yönelik çalışmalarda etkin rol alır, meslektaşları ve topluma rol model olur.
11 69250 Hemşirelik ve sağlık politikalarının belirlenmesinde etkin rol üstlenir.
12 69251 Araştırma temelli ve kanıta dayalı çalışmalar ile hemşirelik disiplininin gelişimine bireysel katkı sağlar.
13 69287 Mesleki görev, yetki ve sorumluluklarını kültür, etik ilkelere, kalite, verimlilik ve iş güvenliği ilkelerine ve yasalara uygun yönetir
14 69288 Tüm mesleki bilgi ve becerisini insan hakları ve etik ilkeler çerçevesinde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 5 3 3 4 4 3 5 4 4 4
2 4 4 4 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4
3 4 4 5 5 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4
4 3 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 3 4
5 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4
6 5 4 4 4 3 5 5 3 4 4 4 5 5 5
7 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 3 4 5 5
8 3 5 4 4 4 4 4 5 4 3 5 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek