Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH100 Arapça Hazırlık 927001 0 0 10

Dersin Amacı

Öğrencilere Arapça temel dil becerilerini kazandırmak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ebced serisi ve ders notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

bu derste Arapçanın dil bilgisi kuralları, konuşma, dinleme, yazma becerileri konu edilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 13 10 130
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 11 5 55
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 11 5 55

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Taharet ve Namazlarla ilgili terimler İbadetler için gerekli ön şartlar: Temizlik ve temizleyiciler; Abdest, gusül, teyemmümle ilgili hükümler
2 Namazın vücup ve eda şartları, Namazın farz, vacip ve sünnetleri
3 Namaz çeşitleri: Farz namazlar, vacip namazlar, nafile namazlar, Cuma namazı, bayram namazı,
4 Hasta ve yolcu namazı Namazı bozan ya da faziletini eksilten şeyler.
5 Cenaze hükümleri ve cenaze namazı.
6 Oruç ibadetinin tarifi, Oruçla ilgili terimler, İlke ve amaçları Orucun vücup ve eda şartları
7 Oruç çeşitleri: Farz oruç, vacip oruç, nafile oruç Orucu bozan ve bozmayan durumlar (fıkıh mezhepleri karşılaştırmalı); Kaza ve kefaret orucu, Fidye.
8 Hac ibadetinin tarifi, vücup ve eda şartları; Fevri ve ömürlük olması Hac çeşitleri: Haccı ifrad, haccı kıran, haccı temettu
9 Umrenin şartları ve yapılışı Hacc yasakları, haccın cinayetleri sonrasında gerekli olan kefaretler
10 Ara sınav
11 Zekat ibdetinin tarifi, dindeki yeri ve sosyal hayattaki fonksiyonu Zekat ibadetiyle ilgili vücup ve eda şartları. (Malla ilgili olanlar, mükellefle ilgili olanlar ve muhatapla ilgili olanlar şeklinde)
12 Zekat nisapları; zekat verilmesi gereken mallar, (Altın, gümüş, hayvanlar, ticaret malları, madenler, toprak mahsulleri vb.) Çağdaş mal varlıklarından zekatın nasıl verileceği; Zekat ile vergi arasındaki benzerlikler ve ayrılıklar zekatın verileceği yerler ve fıtır sadakası
13 Adak, Yamin ve Kurban
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1264525 Arapça metinleri okuyup anlayabilir
2 1264526 Arapça konuşmaları duyduğunda anlayabilir
3 1264527 Duygu ve düşüncelerini Arapça olarak sözlü ifade edebilir.
4 1274074 Duygu ve düşüncelerini arapça olarak yazıya dökebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63838 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 63839 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 63848 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 63840 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 63849 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 63850 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 63841 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 63842 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 63843 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 63844 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 63845 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 63846 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 63847 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 5
2 3 3 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 5
3 3 3 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 5
4 3 3 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek