Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH104 İslam İbadet Esasları 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Öğrencileri din hizmetleri için gerekli ibadetlerle ilgili meslek bilgisine sahip kılmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Osman ŞAHİN Doç. Dr. Ayhan AK Dr. Öğr. Üyesi Şule GÜLDÜ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Abdullah Kahraman, İslam İbadet Esasları, Ensar, İstanbul 2018. * Ferhat KOCA, İslam İbadet Esasları, Diyanet Yay., Ankara, 2013 • M. Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı İslam ilmihali (İFAV İslam İlmihali), Fahrettin Atar ve Diğerleri • Büyük İslam İlmihali, Ömer Nasuhi Bilmen. • İlmihal I-II, Diyanet Vakfı Yay. • Delilleriyle İslam İlmihali, Hamdi Döndüren, Erkam Yay. • Gündemdeki Tartışmalı Dinî Konular, Nihat Dalgın, İst. 2009. • İslam’da Zekat, Mehmet Erkal, İst., 2008

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste ibadet muhtevasına bağlı, taharet, namaz, oruç, hac, zekat, kurban, adak ve yemin konuları işlenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 90 1
5 Derse Katılım 13 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 4 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 6 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Taharet ve Namazlarla ilgili terimler iie1.pdf
2 Temizlik, Önemi, Çeşitleri, Abdest iie2.pdf
3 Gusül, teyemmüm, kadınların özel halleri iie3.pdf
4 Namaz: tanımı, vücub ve sıhhat şartları iie4.pdf
5 Namaz: Rükünler iie5.pdf
6 Namazın vacipleri, sünnetleri, mekruhları, kılınışı, cemaatle namaz, çeşitleri iie6.pdf
7 Sünnet ve nafile namazlar, secdeler, cenaze namazı, şehitlik iie7.pdf
8 Oruç iie8.pdf
9 Ara sınav iie9.pdf
10 Zekat iie10.pdf
11 Zekat iie11.pdf
12 Hac ve Umre iie12.pdf
13 Kurban, Adak, Yemin ve Keffaret iie13.pdf
14 Helaller ve Haramlar iie14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1264562 İbadet kavramını kavrar.
2 1264563 Helal ve haram kavramını kavrar.
3 1264564 Dinin kaynaklarını öğrenir.
4 1264565 İlmihal kitaplarını öğrenir
5 1264566 Güncel fıkhi sorunların farkında olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63838 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 63839 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 63848 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 63840 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 63849 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 63850 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 63841 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 63842 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 63843 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 63844 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 63845 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 63846 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 63847 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 5 4 3 4 3 3 4 5 5 5
2 4 4 5 3 5 3 5 3 3 4 4 4 5
3 3 3 3 3 3 4 4 5 4 5 5 4 4
4 5 5 5 4 3 5 4 4 3 3 3 5 4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek