Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH106 Tefsir Tarihi ve Usulü II 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Tefsir tarihi ve usûlü hakkında öğrenciye yeterli düzeyde bilgi sunmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mehmet Okuyan, Doç. Dr. Recep Demir

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Zerkeşî, el-Burhân, Mısır, 1972. 2. Zerkânî, Menâhilu'l-'Irfân, Beyrut, ty. 3. Cerrahoğlu,Tefsir Usûlü, Ankara, 1991. 4. Sofuoğlu, Tefsire Giriş, İstanbul, 1981.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tefsir Tarihi ve Usulü İlmi, Bu ilmin temel konuları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
2 Final Sınavı 1 30 30
29 Bireysel Çalışma 3 1 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 1 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 1 7

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kur'ân ilimleri, tarifi, konusu, gayesi, nüzul sebepleri Kur'ân ilimleri.pdf
2 Nasih-mensuh Nasih-mensuh.pdf
3 Muhkem-müteşabih Muhkem-müteşabih.pdf
4 Huruf-u mukattaa Huruf-u Mukatta'a.pdf
5 Ğaribu'l-Kur'ân Ğaribu'l-Kur'ân.pdf
6 Îcâzu'l-Kur'ân Îcâzu'l-Kur'ân.pdf
7 Kısasu'l-Kur'ân Kısasu'l-Kur'ân.pdf
8 Vucûh ve Nezâir Vucûh ve Nezâir.pdf
9 VİZE İMTİHANI
10 Fedailu'l-Kur'ân Fedailu'l-Kur'ân.pdf
11 Müşkilü'l Kur'ân Müşkilü'l-Kur'ân.pdf
12 Tekrarlar Tekrarlar.pdf
13 Hakikat ve mecaz Hakikat ve mecaz.pdf
14 Meseller Meseller.pdf
15 FİNAL İMTİHANI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1261346 Sağlıklı bir Kur’an tasavvuruna sahip olur.
2 1261347 Tefsirle ilgili kavramlar konusunda aydınlanır.
3 1261348 Tefsir metotları ve ekolleri hususunda gerekli donanıma sahip olur.
4 1261349 Öğrenci, Kur'ân tarihi hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63838 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 63839 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 63848 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 63840 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 63849 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 63850 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 63841 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 63842 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 63843 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 63844 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 63845 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 63846 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 63847 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 5 4 4 3 5 3 4 2 2
2 4 5 4 4 5 5 5 2 4 4 4 3 2
3 5 3 3 3 5 4 4 3 4 5 3 3 3
4 4 4 3 5 5 5 4 2 5 5 4 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek