Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH109 Siyer 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Hz. Muhammed'in hayatı, peygamberliği, öğretisi, idari, siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetlerinin kavranması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İsrafil BALCI, Doç. Dr. Kenan AYAR, Doç. Dr. Metin YILMAZ

Ön Koşul Dersleri

Ders materyalini okuyarak gelmek

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Eyüp Baş (Ed.), İslâm Tarihi El Kitabı, Grafiker Yay. İstanbul 2012. 2. Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi, çev. Salih Tuğ, İstanbul 1991. 3. Diyanet İslam Ansiklopedisi, 'Hz. Muhammed' Maddesi, Cilt: 30, ss. 408-481. 4. İbrahim Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, Ankara 2002. 5.Adem Apak, İslâm Tarihi I, Ensar Yayınları,İstanbul 2009. 6. Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadette İslâm, Ensâr neşriyat. 7. M. Asım Köksal, İslâm Tasrihi, Şamil Yayınları. 8. Siyer Atlası,M. Emin Yıldırım, Siyer Yayınları, İstanbul 2010. 9. İbn Hişam, İslâm Tarihi; Siret-i İbn Hişam, Kahraman Yayınları, 2001.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Hz. Muhammed'in hayatı, peygamberliği, öğretisi, idari, siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 12 2 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 9 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İslâm öncesi Arabistan'ın genel durumu https://islamansiklopedisi.org.tr/arabistan
https://islamansiklopedisi.org.tr/arap
2 Peygamberliğine kadar Hz. Muhammed https://islamansiklopedisi.org.tr/muhammed
3 Mekke Dönemi I: Risaletin İlk Yılları https://islamansiklopedisi.org.tr/muhammed
4 Mekke Dönemi II: İşkence Dönemi https://islamansiklopedisi.org.tr/muhammed
5 Hicret ve Medine'de Siyasi Yapılanma https://islamansiklopedisi.org.tr/muhammed
https://islamansiklopedisi.org.tr/medine
https://islamansiklopedisi.org.tr/hicret
https://islamansiklopedisi.org.tr/ummet
https://islamansiklopedisi.org.tr/cami
6 Müşriklerle İlişkiler: Seriyyeler, Bedir ve Uhud Savaşları https://islamansiklopedisi.org.tr/seriyye
https://islamansiklopedisi.org.tr/gazve
https://islamansiklopedisi.org.tr/bedir-gazvesi
https://islamansiklopedisi.org.tr/uhud-gazvesi
7 Hendek Savaşı ve Hudeybiye Anlaşması https://islamansiklopedisi.org.tr/hendek-gazvesi
https://islamansiklopedisi.org.tr/hudeybiye-antlasmasi
8 Yahudiler ve Hıristiyanlarla ilişkiler https://islamansiklopedisi.org.tr/kaynuka-beni-kaynuka
https://islamansiklopedisi.org.tr/nadir-beni-nadir
https://islamansiklopedisi.org.tr/kurayza-beni-kurayza
9 Mekke'nin fethi ve Huneyn savaşı https://islamansiklopedisi.org.tr/huneyn-gazvesi
10 Ara sınav
11 Hz. Muhammed'in Şahsiyeti https://islamansiklopedisi.org.tr/muhammed
12 Hz. Peygamber'in Sosyal Hayatı https://islamansiklopedisi.org.tr/muhammed
13 Kur'ân ve Sünnette Hz. Peygamber'in Modelliği https://islamansiklopedisi.org.tr/muhammed
14 Veda Haccı, Hastalığı ve vefatı https://islamansiklopedisi.org.tr/muhammed
https://islamansiklopedisi.org.tr/veda-hacci
https://islamansiklopedisi.org.tr/veda-hutbesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
8935 1262620 Mekke ve Medine döneminde şekillenen İslâm öğretisini çeşitli yönleriyle açıklar ve değerlendirir.
14732 1262621 Hz. Muhammed'in hayatını vahyin verileri ve birinci elden kaynaklarda yer alan bilgiler doğrultusunda açıklar.
18628 1262623 Dersi alan öğrenci Hz. Muhammed'in doğduğu ortam, İslâm öncesi hayatı hakkında bilgi verir.
24649 1262622 Hz. Muhammed'in müşrikler, münafıklar, Yahudiler ve Hıristiyanlarla ilişkilerini anlatır.
30579 1262624 Hz. Muhammed'in peygamberliği, öğretisi, peygamberliğin Mekke ve Medine dönemlerini anlatır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63838 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 63839 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 63848 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 63840 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 63849 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 63850 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 63841 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 63842 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 63843 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 63844 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 63845 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 63846 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 63847 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
8935 5 4 5 4 4 4 5 5 5 3 4 5 2
14732 5 4 5 4 4 4 5 5 5 3 4 5 2
18628 5 4 5 4 4 4 5 5 5 3 4 5 2
24649 5 4 5 4 4 4 5 5 5 3 4 5 2
30579 5 4 5 4 4 4 5 5 5 3 4 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek