Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH111 Osmanlı Türkçesi 927001 1 1 3

Dersin Amacı

İlahiyat Fakültesi öğrencilerini Osmanlı Türkçesiyle yazılmış dini, edebi, tarihi metinlerle buluşturmak, bunları okuyup anlamalarını, değerlendirip yorumlamalarını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Ü. Halil İbrahim HAKSEVER, Dr. Öğr. Ü. Ahmet DAĞLI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

F. K. Timurtaş, Osmanlı Türkçesi Grameri, 1999, Alfa yayınmları. Yılmaz Kurt, Osmanlıca dersleri I-II, 1999, Akçağ Yayınları M.M. Çörtü, Arapça Dilbilgisi, 1995, M. İ. F. Vakfı yay. M.N. Şahinoğlu, Farsça Grameri, 1997, Kitabevî. F.K. Timurtaş, Osmanlı Türkçesi Metinler, 1998, Alfa Yayınları H. Develi, Osmanlı Türkçesi Klavuzu, I-II, 2002 Kitabevi B. Özcan, Osmanlıca dersleri, 1981.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Osmanlı Türkçesinin dil ve gramer özellikleri; Türkçe kelime ve eklerin imlası, Arapça-Farsça kelime ve tamlamaların özellikleri, Farsça eklerin Osmanlı Türkçesindeki kullanımı, Farsça-Arapça unsurlar, edebi-dini metin okumaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
8 Rehberli Problem Çözümü 13 2 26
34 Okuma 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Osmanlı Türkçesine giriş 1.docx
2 Türkçe kelimeler ve eklerinin imlası 2.docx
3 Arapça ve Farsça Kelimelerin özellikleri 3.docx
4 Arapça sülasi kalıpları 4.docx
5 Arapça mezid kalıpları 5.docx
6 Arapça isim ve sıfat tamlamaları 6.docx
7 Farsça kelime ve ekler 7.docx
8 Farsça tamlama çeşitleri 8.docx
9 Osmanlı Türkçesinde yer alan Farsça kelime ve şekiller 9.docx
10 VİZE SINAVI HAFTASI
11 Metin okuma ve uygulama 11.docx
12 Metin okuma ve uygulama 12.docx
13 Metin okuma ve uygulama 13.docx
14 Metin Okuma ve uygulama 14.docx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1486400 Bu dersi alan öğrenciler, Osmanlı Türkçesiyle Türkiye Türkçesi arasındaki ilişkiyi irdeleyebilirler
2 1486401 Bu dersi alan öğrenciler, Osmanlı Türkçesiyle Arapça ve Farsça arasındaki ilişkiyi irdeleyebilirler
3 1486402 Bu dersi alan öğrenciler, Osmanlı Türkçesiyle yazılmış metinleri okuyup anlayabilirler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71597 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 71598 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 71607 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 71599 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 71608 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 71609 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 71600 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 71601 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 71602 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 71603 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 71604 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 71605 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 71606 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 2 3 5 3 4 2 4 2 4 3
2 2 3 3 4 3 3 3 2 4 3 4 3 5
3 4 4 4 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek