Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH201 Kur'an Okuma ve Tecvid III 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Kur'an-ı Kerimi, tecvid ahkamına uygun şekilde yüzüne ve ezber olarak doğru okumak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yaşar KURT, Doç. Dr. Hayrettin ÖZTÜRK, Doç. Dr. Mustafa KARA, Dr. Öğr. Üyesi Remzi ATEŞYÜREK, Dr. Öğr. Üyesi Hatice ŞAHİN AYNUR, Dr. Öğr. Üyesi Yaşar AKASLAN, Öğr. Gör. Hayrunnisa NEFES, Öğr. Gör. Osman Bostan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kuranı Kerim Abdurrahman Çetin, Kuran Okuma Esasları, Bursa 2007. İsmail Karaçam, Kuranı Kerimin Faziletleri ve Okunma Kaideleri, İstanbul 1976. Remzi Ateşyürek, Kur'an Tilavetinde Tecvid ve Temsil, Samsun 2013.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Kur'an'ın usulüne uygun tilavet edilebilmesi için gereken tecvid kaidelerinin ve harflerin doğru telaffuzlarının (ta’lîm) uygulamalı olarak öğretilmesi, Fetih ve Hucurat surelerinin ezberlenmesi. 9- 12. cüzlerin yüzüne okunması ve tecvit konuları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 12 2 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ezber: Fetih suresi, 1-6; Yüzüne okuma (9-12. cüzler) ve tecvit 1. HAFTA.pdf
1. HAFTA.pdf
2 Ezber: Fetih suresi, 7-11; Yüzüne okuma ve tecvit 2. HAFTA.pdf
2. HAFTA.pdf
3 Ezber: Fetih suresi, 12-15; Yüzüne okuma ve tecvit 3. HAFTA.pdf
3. HAFTA.pdf
4 Ezber: Fetih suresi, 16-20; Yüzüne okuma ve tecvit 4. HAFTA.pdf
4. HAFTA.pdf
5 Ezber: Fetih suresi, 21-25; Yüzüne okuma ve tecvit 5. HAFTA.pdf
5. HAFTA.pdf
6 Ezber: Fetih suresi, 26-29; Yüzüne okuma ve tecvit 6. HAFTA.pdf
6. HAFTA.pdf
7 Hucurat suresi, 1-5; Yüzüne okuma ve tecvit 7. HAFTA.pdf
7. HAFTA.pdf
8 Hucurat suresi, 6-10; Yüzüne okuma ve tecvit 8. HAFTA.pdf
8. HAFTA.pdf
9 Hucurat suresi, 11-14; Yüzüne okuma ve tecvit 9. HAFTA.pdf
9. HAFTA.pdf
10 Ara sınav 10. HAFTA.pdf
10. HAFTA.pdf
11 Ezber: Hucurât Suresi, 15-18; Yüzüne okuma ve tecvit 11. HAFTA.pdf
11. HAFTA.pdf
12 Yüzüne okuma ve tecvit 12. HAFTA.pdf
12. HAFTA.pdf
13 Yüzüne okuma ve tecvit 13. HAFTA.pdf
13. HAFTA.pdf
14 Yüzüne okuma ve tecvit 14. HAFTA.pdf
14. HAFTA.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1261877 Tecvid kurallarını anlatabilir.
2 1261878 Kur’ân’ın bazı bölümlerini ezbere okur.
3 1261879 Kur’an’ı talim ve tecvid kurallarına göre okur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63838 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 63839 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 63848 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 63840 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 63849 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 63850 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 63841 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 63842 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 63843 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 63844 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 63845 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 63846 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 63847 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3 4 4 5 4 5 3 5 5 4 4
2 5 4 4 4 5 4 3 4 3 2 3 3 3
3 4 4 2 3 4 4 4 3 2 3 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek