Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH207 Hadis I 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Hadislerin muhtevası, temel hadis kaynaklarının telif mantığı ve yazılış metotları hakkında öğrencileri bilgilendirip, onlara seçilen örnek bölüm ve hadislerden hareketle, benzer hadisleri diğer kaynaklardan bulma, anlama ve akademik bir yöntemle değerlendirme yeteneğini kazandırmaya çalışmak, öğrencilerin klasik ve modern yöntemleri kullanarak hadis kaynaklarını güncel yorumlama kabiliyetini kazanmalarını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof Dr. Yunus MACİT; Doç. Dr. Hüseyin AKGÜN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Hadis-I, Ders Notları, Haz. Prof. Dr. Yunus MACİT • Hadis-I, Ders Notları, Haz. Doç. Dr. Hüseyin AKGÜN • İlgili DİA Maddeleri • Hadis Metinleri (Muvatta', Musannefler) • Muvatta’ şerhleri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hadis öğrenim ve öğretim âdâbı menşei, önemi ve tekâmülü, Hadis öğrenimi ve hadis okuma şekilleri, Hadisleri anlama ve yorumlama yöntemleri hakkında genel çerçeve, klasik hadis kaynaklarından hadislerin okunması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
6 Uygulama/Pratik 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 4 52

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hadis –Sünnet Kavramları Hadis I - Hüseyin Akgün.pdf
2 Musannaf - İmam Malik ve Muvatta'
3 Muvatta' Hadis Metinlerinin Okutulması
4 Muvatta' Hadis Metinlerinin Okutulması
5 Hadis Tahrici ve Hadisleri Kaynağından Bulma
6 Abdürrezzak ve Musannef adlı eseri. Abdürrezzak Hadis Metinlerinin Okutulması
7 Abdürrezzak Hadis Metinlerinin Okutulması
8 Abdürrezzak Hadis Metinlerinin Okutulması
9 Ara Sınav
10 Abdürrezzak Hadis Metinlerinin Okutulması
11 Muhtelifu’l-hadis ilmi ve örneği
12 İbn Ebi Şeybe ve Musannef adlı eseri. İbn Ebi Şeybe’nin Hadis Metinlerinin Okutulması
13 İbn Ebi Şeybe Hadis Metinlerinin Okutulması
14 İbn Ebi Şeybe Hadis Metinlerinin Okutulması
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1485840 Hadislerin muhtevası hakkında genel bir fikre sahip olup, okutulan örnek metinlerden hareketle, temel hadis kaynaklarının yöntemini kavrayabilme.
2 1485841 Klasik hadis kaynaklarının, hadisleri bağlamında kullanma ve yorumlama yöntemleri ile yeni yöntemler arasında mukayeseler yapabilme.
3 1485842 Hadisleri diğer temel hadis kaynaklarından bulma konusunda yeterliğe sahip olma
4 1485843 Modern tartışmalar bağlamında hadislerin sunduğu imkan ve taşıdığı zafiyetleri analiz ederek, hadislerden sonuçlar çıkarabilme
5 1485844 Hadis usûlüne dair edindiği bilgiler çerçevesinde hadisleri anlama ve yorumlama metotlarını uyumlu biçimde kullanabilme
6 1485921 Hadis kitaplarının tasnifi ve muhtevalarını tanıyabilme.
7 1485922 Hadisleri temel kaynaklardan okuyup anlayabilme yeteneği kazanabilme
8 1485923 Dinin birey ve toplumla olan ilişkisini hadisler ışığında anlayıp yorumlayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71597 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 71598 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 71607 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 71599 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 71608 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 71609 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 71600 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 71601 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 71602 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 71603 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 71604 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 71605 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 71606 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4
2 4 4 5 5 4 3 3 3 4 5 5 5 5
3 3 3 5 4 5 5 5 4 4 5 3 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5
5 4 3 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5
6
7
8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek