Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH210 Din Sosyolojisi 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Bu ders, din olgusuna sosyolojik açıdan nasıl bakılacağını öğretmeyi amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Erkan PERŞEMBE; Doç. Dr. Osman EYÜPOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Öğrencilerin ders içerikleri ile ilgili Ders kitap ve malzemesi olarak önerilen kaynaklar dışında ek okumalar yapmaları için dönem başında kendilerine ayrıntılı kitap, makale başlıklarını kapsayan liste verilecektir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Günay, Ünver, Din Sosyolojisi, 6. Baskı, İnsan Yayınları, İstanbul, 2005. 2- Din Sosyolojisi, Editör: Mehmet Bayyiğit, Palet yayınları, Konya, 2013. 3- Subaşı, Necdet, Din Sosyolojisi, Dem Y., İstanbul 2014. 4- Kurt, Abdurrahman,Din Sosyolojisi,Sentez Y., 16.Baskı, Bursa 2018.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders,sosyolojisinin konusu ve yöntemi; dine sosyolojik yaklaşım; din ve sosyal farklılaşma; dini gruplar gerçeğini; din ve sosyal değişime; din ve kültür; din ve kimlik; din ve devlet; din ve modernizm; din ve postmodernizm; din ve küreselleşme gibi başlıklarda din toplum ilişkilerini çok yönlü ele almaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
6 Uygulama/Pratik 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 85 1
39 Rapor Sunma 1 15 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
21 Rapor Sunma 1 16 16
54 Ev Ödevi 1 16 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Din Sosyolojisinin Konusu
2 Din sosyolojisinin tarihsel gelişimi
3 Türkiye'de din sosyolojisi çalışmaları
4 Dinin sosyolojik anlamı,
5 Toplumsal yapı, toplumsallaşmaı, kimlik ve din
6 Dini gruplar
7 VİZE HAFTASI
8 Toplumsal tabakalaşma ve din
9 Toplumsal değişme ve din
10 Modernizm, postmedernizm ve din
11 Kamusal alan ve din
12 Sekülerleşme, laiklik ve din
13 Yeni dini hareketler
14 Küreselleşme ve din
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1261566 Din sosyolojisinin konusunu doğduğu şartları kavrar.
2 1261576 Din sosyolojisinin tarihsel gelişimini, katkı sağlayan bilim adamlarının görüşlerini kavrar.
3 1261610 Din ve toplum ilişkilerini anlamamızı sağlayan kurumlar ve temel kavramların öğrenilmesini sağlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63838 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 63839 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 63848 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 63840 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 63849 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 63850 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 63841 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 63842 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 63843 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 63844 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 63845 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 63846 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 63847 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 3 4 3 4 3 4 2 3 3 3 4
2 4 2 4 2 5 4 4 3 4 4 2 4 3
3 5 4 4 5 5 3 5 4 2 4 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek