Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH212 Din Eğitimi 927001 2 4 2

Dersin Amacı

Öğrencilere, din eğitiminin tanımı, amacı, tarihsel gelişimi, kurumları ve yöntemleri konusunda temel bilgileri kazandırmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. İbrahim TURAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

KAYNAKLAR 1. Din Eğitimi, (Eds.) İbrahim Turan-Bayramali Nazıroğlu, Bilay Yay., Ankara, 2020. 2. İslam Eğitim Tarihi, (Eds.) Mustafa Köylü-Şakir Gözütok, Ensar Yay., İstanbul, 2017. YARDIMCI KAYNAKLAR 1. Hüseyin Atay, “Medreselerin Gerilemesi”, Ankara Ünv. İlâhiyat Fak. Dergisi/XXIV (Ankara 1981), s. 15-56. 2. Ahmet Çelebi, İslam’da Eğitim-Öğretim Tarihi, Damla Yay., İstanbul 1998. 3. Cemal Tosun, Din Eğitimi Bilimine Giriş, Pegem Yay., 4. Baskı, Ankara, 2010.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hz. Peygamber döneminden başlayarak din eğitiminin tarihsel süreci, kurumsal gelişimi, örgün ve yaygın din eğitiminin yöntem ve teknikleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Din Eğitiminde Temel Kavramlar Din Eğitiminde Temel Kavramlar.doc
2 Başlangıçtan Cumhuriyet dönemine kadar din eğitimi: Osmanlının son döneminden Cumhuriyet dönemine kadar Medrese Öncesi İslam Eğitim Kurumları.doc
3 Cumhuriyet döneminden günümüze din eğitimi Tanzimat Sonrası Din Eğitimi.doc
4 Din eğitiminin bilimselleşme süreci Din Eğitiminin Bilimselleşme Süreci.doc
5 Din eğitiminin temelleri Din Eğitiminin Temelleri.doc
6 Avrupa Birliği ve din eğitimi Cumhuriyet Dönemi Din Eğitimi.doc
7 Mesleki Din Eğitimi Mesleki Din Eğitimi.doc
8 Yaygın Din Eğitimi:Cami ve Kur'an Kurslarında Din Eğitimi Cami ve Kur'an Kurslarında Din Eğitimi.doc
9 ARA SINAV
10 Yaygın Din Eğitimi: Ailede Din Eğitimi Ailede Din Eğitimi.doc
11 Ahlak ve Değerler Eğitimi Ahlak ve Değerler Eğitimi.doc
12 Çocukluk Döneminde Din Eğitimi Çocukluk Dönemi Din Eğitimi.docx
13 Gençlik Döneminde Din Eğitimi Gençlik Dönemi Din Eğitimi.doc
14 Yetişkinlik Döneminde Din Eğitimi Yetişkinlik Dönemi Din Eğitimi.doc
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1106292 Gelişimsel basamaklara göre din eğitimi ve öğretiminin metot ve yöntemleri hakkında bilgi vermek
2 1106293 Yaygın din eğitimi kurumlarını ana hatlarıyla tanımak.
3 1106294 Çocukluk, gençlik, yetişkinlik ve yaşlılık döneminin genel özelliklerini ortaya koymak,
4 1106295 Öğrencileri din eğitiminin çağdaş konuları hakkında haberdar etmek
5 1106296 Öğrencileri kısaca din eğitimi ve öğretiminin tarihi hakkında bilgilendirmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63838 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 63839 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 63848 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 63840 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 63849 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 63850 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 63841 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 63842 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 63843 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 63844 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 63845 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 63846 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 63847 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4
2 4 4 3 4 3 3 4 3 5 4 4 4 4
3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4
5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek