Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH213 Din Psikolojisi 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Bu ders, ilahiyat öğrencilerine din psikolojisinin konuları ve tarihi hakkında bilgi verir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Hüseyin PEKER - Prof.Dr. Ali Rıza AYDIN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Hüseyin Peker, Din Psikolojisi, Çamlıca Yayınları, ist. 2008. 2. Hayati Hökelekli, Din Psikolojisi, Diyanet Vakfı Y., Ankara, 1993. 3. Neda Armaner, Din Psikolojisine Giriş, Ankara, 1980. 4. Osman Pazarlı, Din Psikolojisi, İstanbul, 1972. 5. Hasan Kayıklık, Tasavvuf Psikolojisi, Akçağ, Ankara, 2009.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Din psikolojisinin tarihçesi. Bazı Müslüman düşünürlerin din psikolojisi ile ilgili görüşleri. Türkiye'de din psikolojisi çalışmaları. Din ve psikoloji ilişkisi. Dini inancın tanımı. Dini düşünce, tasavvur ve duygunun tanımı. İbadetlerin psikolojik değeri. Gelişim dönemleri ve dini hayat. Sufi psikolojisi. Din değiştirmede etkili olan faktörler. Anormal dini davranışlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 9 9
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 13 1 13
34 Okuma 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Din psikolojisinin konusu ve amacı 1. hafta ders içeriği.docx
2 Din psikolojisinin tarihçesi 2. hafta ders içe..docx
3 Bazı Müslüman düşünürlerin din psikolojisiyle ilgili görüşleri 3. hafta ders içeriği.docx
4 Din psikolojisinin araştırma yöntemleri 4. hafta ders içeriği.docx
5 Dini inanç, dini inancın motivasyonu, bireyi Allah’a inanmaya ve dini kabule iten etkenler 5. hafta ders içeriği.docx
6 Bireyi Allah’ı inkâra ve dini redde götüren etkenler 6. hafta ders içeriği.docx
7 Dini düşünce, dini tasavvur ve dini duygular 7. hafta ders içeriği.docx
8 İbadet, ibadetin psikolojik sonuçları, dua ve tevbe 8. hafta ders içeriği.docx
9 Dini şuur, dini irade, dini şahsiyet ve dini tutumlar 9. hafta ders içeriği.docx
10 Ara Sınav 10. hafta ders içeriği.docx
11 Tasavvuf psikolojisi 11. hafta ders içeriği.docx
12 İnsan hayatının belirgin dönemleri ve din 12. hafta ders içeriği.docx
13 Din değiştirme psikolojisi 13. hafta ders içeriği.docx
14 Anormal dini davranışlar 14. hafta ders içeriği.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1512322 Bu dersi alan öğrenci, din psikolojisinin kavramlarını tanımlayabilecek
2 1512321 Din psikolojisine ilişkin bazı müslüman düşünürlerin düşüncelerini açıklayabilecek
3 1512320 Dini inanç, irade ve tutum kavramlarını anlayabilecek
4 1512323 İbadet ve duanın psikolojik sonuçlarını bilebilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71597 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 71598 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 71607 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 71599 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 71608 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 71609 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 71600 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 71601 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 71602 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 71603 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 71604 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 71605 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 71606 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek