Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH216 Türk İslam Edebiyatı 927001 2 4 2

Dersin Amacı

Türk İslam edebiyatının yapı ve muhtevasını tanımak; örnek metinler ve tarihi bilgilerle bu edebi dönemi öğrenmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Ü. Halil İbrahim HAKSEVER, Dr. Öğr. Ü. Ahmet DAĞLI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Türk İslam Edebiyatı, Editör Ali Yılmaz, Grafiker Yayınları Mevlid, Necla Pekolcay, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları Divan Şiiri Sözlüğü, İskender Pala, Kapı Yayınları Fuzuli Divanı, Kenan Akyüz vd.,Akçağ Yayınları Nabi Divanı, A.Fuat Bilkan, MEB Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Edebiyat ve din ilişkisi; Türk İslam edebiyatının tanım, kapsam ve muhtevası; Türk İslam edebiyatının kaynakları; türler ve konular; örnek metinler ve bu metinlerin izahı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
11 Soru-Yanıt 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarihi Süreç ve Kaynaklar Açısından Türk İslam Edebiyatı Türk Edebiyatının Tanımı, Kapsamı ve Genel Tasnifi Türk İslam Edebiyatı Ders Kitabı, Hikmet Atik, Bilay Yay. sayfa 1-23 arası
2 İlk İslamî Ürünler s.25-35
3 Türk İslam Edebiyatının Çerçevesi, Dayandığı Ortak Kültür ve Kaynakları s.43-62
4 Eski Türk Edebiyatında Dil ve Şiir s.63-71
5 Divan Şiirinde Muhteva ve Eski Türk Edebiyatında Nesir s.75-91
6 Beyitlerden Oluşan Nazım Biçimleri s.97-113
7 Cenab-ı Allah İle İlgili Dinî-Edebî Türler s.139-156
8 Konu Tekrarı; Derste Verilen Beyitler.Söz ve Manaları.
9 Gazel ve kasidelerde dini muhtevalı beyitler
10 Ara Sınav
11 Diğer nazım şekillerinde dini unsurlar
12 Mensur metinlerde dini muhteva
13 Örnek Metinler
14 Metin Okuma
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1264484 Bu dersi alan öğrenciler edebiyat ve din ilişkisi bağlamında çözümleme yapabilirler.
2 1264483 Bu dersi alan öğrenciler Türk İslam edebiyatının konularını ve türlerini öğrenirler.
3 1264485 -Bu dersi alan öğrenciler dini muhtevalı edebi metinleri konularına ve türlerine göre ayırt edebilirler
4 1264481 Bu dersi alan öğrenciler Türk İslam edebiyatı sahasına giren eserleri yorumlayabilirler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63838 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 63839 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 63848 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 63840 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 63849 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 63850 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 63841 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 63842 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 63843 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 63844 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 63845 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 63846 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 63847 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 2 4 4 3 2 4 2 3 3 2
2 3 3 2 4 3 4 3 3 4 3 2 3 3
3 4 4 2 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3
4 2 3 3 3 2 3 4 3 4 5 3 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek