Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH217 Türk İslam Sanatları Tarihi 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Öğrencileri sanat, İslam-sanat ilişkisi, İslam’ın estetik anlayışı ve İslam’ın doğuşundan günümüze kadar Müslümanlar tarafından ortaya konmuş tüm sanat uğraşıları konusunda bilgilendirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Eyüp NEFES, Doç. Dr. Recep GÜN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Y. Can-R.Gün, Türk İslam Sanatları ve Estetiği, İstanbul 2006. 2. N. Çam, İslam'da Sanat Sanatta İslam, 2012.2. 3. O. Aslanapa, Türk Sanatı, İstanbul 1993 4. S. K. Yetkin, Türk Mimarisi 1970 5. S. K. Yetkin, İslam Mimarisi, Ankara 1965 6. Burckhardt, İslam Sanatı, (Çev. T. Koç), İstanbul 2006 7. D. Kuban, Türk ve İslam Sanatı Üzerine Denemeler, İstanbul 1982 8 O. Grabar, İslam Sanatının Oluşumu, (Çev. Nuran Yavuz), İstanbul 2010.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sanat Terimleri, Sanat, İslam Sanatı, Estetik, Sanat Olgusunu Etkileyen Faktörler, İslam Sanat İlişkisi, İslam Sanatının Doğuşu ve Gelişimi, İslam Sanatınn Seçkin Örnekleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kavramlar: Sanat, İslam sanatı, Türk sanatı, estetik, Sanat Tarihi, ve Arkeoloji kavramları/Sanatın konusu ve önemi/Sanat olgusunu etkileyen faktörler: Sanat-fiziki çevre ilişkisi, Sanat- toplum ilişkisi, Sanat-din Sanat İslam ilişkisi 1.docx
2 Sanat terimleri 2.docx
3 İslam’ın doğduğu ve yayıldığı topraklardaki eski sanat anlayışları; İslam öncesi Türk Sanatı 3.docx
4 Erken dönem İslam sanatı:Hz. Muhammed (sav), Dört Halife, Emeviler ve Abbasiler dönemi sanatı 4.docx
5 Ağlebiler, Tolunoğulları, Fatımiler, Eyyubiler, Murabıtlar, Muvahhidler, Meriniler, Nasriler ve Memluklar dönemi sanatı 5.docx
6 Karahanlılar, Gazneliler, Büyük Selçuklular, Harzemşahlar Zengiler ve Delhi Türk Sultanlığı dönemi sanatı. 6.docx
7 İlhanlılar, Akkoyunlular, Karakoyunlular, Timurlular, Safeviler ve Babürlüler dönemi sanatı 7.docx
8 Anadolu Selçukluları öncesi Anadolu Beylikleri, Anadolu Selçukluları ve Beylikler dönemi sanatı 8.docx
9 Arasınav 9.docx
10 Osmanlı Sanatı (Erken Dönem) 10.docx
11 Osmanlı Sanatı (Klasik Dönem) 11.docx
12 Osmanlı Sanatı (Geç Dönem) 12.docx
13 Süsleme ve el sanatları: Taş, ahşap, alçı, stuk, kalemişi ve fresk süslemeler 13.docx
14 Süsleme ve el sanatları: Minyatür, çini ve keramik, maden, cam, dokuma ve işleme, hat, tezhip, ebru, deri ve cilt sanatları 14.docx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1261813 İslam ve sanat arasındaki ilişkinin niteliğini değerlendirir.
2 1261814 Sanat faaliyetlerindeki Türk-İslam sentezini değerlendirir
3 1261815 Anadolu öncesi Türk sanatının karakteristik özelliklerini ayırt eder
4 1261816 Anadolu sanatı ile ona kaynaklık eden sanat çevreleri arasında ilişki kurar
5 1261817 Geleneksel Türk İslam Sanatlarınıve karakteristik özelliklerini ayırteder

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63838 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 63839 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 63848 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 63840 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 63849 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 63850 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 63841 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 63842 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 63843 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 63844 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 63845 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 63846 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 63847 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 5 4 4 3 3 3 3 3 5 4 3
2 3 3 2 4 4 5 4 4 3 4 3 3 4
3 5 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3
4 5 5 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3
5 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek