Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH218 Tefsir II 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Örnek Tefsir Metinleri yardımıyla öğrencilerin Kur'ân-ı Kerîm ve Tefsire dair malumatını artırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Sacit KURT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Muhammed Ali es-Sâbûnî, Safvetu't-Tefâsîr DiB Kur'an Meali Toshihiko Izutsu, Kur'an'da Allah ve İnsan

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yasin suresi ve bazı kısa surelerin tefsiri Modern tefsir kaynaklarından metin okuması ve yorumlaması Kur'an Mealinden 16-30 cüzlerinin okunması Modern Kur'an yorumcularının tanıtılması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
54 Ev Ödevi 2 30 1
2 Final Sınavı 1 75 1
44 Makale Yazma 1 25 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
54 Ev Ödevi 1 73 73

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş dersi ve ders içeriğinin öğrencilere tanıtılması
2 Yasin suresi tefsiri Muhammed Ali es-Sâbûnî ve tefsiri MUHAMMED ALİ ES-SÂBÛNÎ.pptx
3 Yasin suresi tefsiri Seyyid Kutup ve Kur'an'a dair görüşleri Ders Şablon 3. hafta.docx
Yasin Suresi Tefsiri Sabuni.pdf
4 Yasin suresi tefsiri Mevdudi ve Kur'an'a dair görüşleri Ders Şablon 4. Hafta.docx
5 Yasin suresi tefsiri Muhammed Arkoun ve Kur'an'a dair görüşleri Ders Şablon 5. Hafta.docx
6 Yasin suresi tefsiri Cemaleddin Afgani, Muhammed Abduh, Reşid Rıza ve Kur'an'a dair görüşleri Ders Şablon 6. Hafta.docx
7 Yasin suresi tefsiri Fazlurrahman ve Kur'an'a dair görüşleri Ders Şablon 7. Hafta.docx
8 Yasin suresi tefsiri Tantavi Cevheri ve Kur'an'a dair görüşleri Ders Şablon 8. Hafta.docx
9 VİZE İMTİHANI
10 Yasin suresi tefsiri İzzet Derveze ve Kur'an'a dair görüşleri Ders Şablon 10. Hafta.docx
11 Yasin suresi tefsiri Emin el-Hûlî-Âişe Abdurrahman ve Kur'an'a dair görüşleri Ders Şablon 11. Hafta.docx
12 Yasin suresi tefsiri Nasr Hâmid Ebû Zeyd ve Kur'an'a dair görüşleri Ders Şablon 12. Hafta.docx
13 Yasin suresi tefsiri Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır ve Kur'an'a dair görüşleri Ders Şablon 13. Hafta.docx
14 Yasin suresi tefsiri Muhammed Ahmed Halefullah ve Kur'an'a dair görüşleri Ders Şablon 14. Hafta.docx
15 FİNAL İMTİHANI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1260999 Öğrencinin Kur'ân'a dair bilgisi artar.
2 1261000 Öğrencinin Tefsir'e dair bilgisi artar.
3 1261001 Klâsik tefsir metinlerini okur ve anlar.
4 1261002 Modern tefsir metinlerini okur ve anlar.
5 1261003 Modern tefsir metinlerini değerlendirir.
6 1308421 Modern Kur'an yorumcularını tanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63838 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 63839 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 63848 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 63840 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 63849 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 63850 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 63841 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 63842 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 63843 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 63844 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 63845 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 63846 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 63847 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 3 4 5 5 4 2 2 4 3 5
2 3 5 3 3 3 5 4 4 3 2 4 2 5
3 4 3 3 3 4 4 5 5 3 3 3 3 4
4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 2 4
5 5 4 4 2 4 5 5 5 4 3 3 4 5
6 5 5 3 4 4 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek