Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH221 İslam Hukuk Usulü I 927001 2 3 3

Dersin Amacı

İslam Hukuk Usulünde "Şerî Delillerin" tanınması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Osman ŞAHİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Muhsin Koçak, Nihat Dalgın, Osman Şahin, Fıkıh Usulü, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2018 Osman Şahin, Fetva Adabı, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları Arapça ders notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İslam Hukuk Usulüne ait kavramlar, Şeri deliller: Asli ve Feri deliller (Kur'an, Sünnet, icma, kıyas, İstihsan, Istıslah, örf, seddi zerai, şeru men kablena, sahabe kavli, istishab)

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 90 1
5 Derse Katılım 13 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 5 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 8 32

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fıkıh usulüne dair genel bilgiler Fıkıh usulüne dair genel bilgiler.pdf
2 şeri delillerin tasnifi şeri delillerin tasnifi.pdf
3 asli deliller; Kur'an asli deliller; Kur'an.pdf
4 Sünnet Sünnet.pdf
5 Sünnet, icma Sünnet, icma.pdf
6 Kıyasın rükünleri ve şartları Kıyasın rükünleri ve şartları.pdf
7 İllet belirleme yolları llet belirleme yolları.pdf
8 Münasip vasfın kısımları Münasip vasfın kısımları.pdf
9 Ara Sınav
10 feri deliller; istihsan feri deliller; istihsan.pdf
11 Istıslah Istıslah.pdf
12 örf örf.pdf
13 Seddi zeria, Şeru men kablena Seddi zeria, Şeru men kablena.pdf
14 Sahabî kavli, İstishab Sahabî kavli, İstishab.pdf
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1264567 İslam hukukunun asli kaynaklarını kavrar
2 1264568 İslam hukukunun tali kaynaklarını kavrar
3 1264569 İllet kavramını öğrenir
4 1264570 Önceki İslam hukukçularının içtihatlarını değerlendirebilir
5 1264571 Temel Hukuk terminolojisine hakim olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63838 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 63839 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 63848 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 63840 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 63849 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 63850 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 63841 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 63842 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 63843 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 63844 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 63845 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 63846 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 63847 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 4 5 3 3 4 4 5 4 3
2 5 4 4 3 4 5 3 4 5 4 4 5 5
3 4 3 3 3 4 4 4 4 5 5 4 4 3
4 3
5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek