Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH224 İslam Hukuk Usulü II 927001 2 4 3

Dersin Amacı

İslam Hukuk Usulünde Hüküm ve Hüküm Çıkarma Metodlarının Öğrenilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Osman ŞAHİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Muhsin Koçak, Nihat Dalgın, Osman Şahin, Fıkıh Usulü, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2018

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hüküm, Hükmün konusu ve muhatabı, Kaynaklardan hüküm çıkarma yöntemleri, İslam Hukuk Usulüne ait bazı konular

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 90 1
5 Derse Katılım 13 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 4 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 6 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 hüküm ve çeşitleri Teklifi Hükümler Hüküm ve Çeşitleri (Teklifi hükümler).pdf
2 hüküm ve çeşitleri Vaz'i Hükümler hüküm ve çeşitleri Vaz'i Hükümler.pdf
3 Hakim ve Hükmün konusu Hakim ve Hükmün konusu.pdf
4 Hükmün muhatabı Hükmün muhatabı.pdf
5 Kaynaklardan hüküm çıkarma, konulduğu mana bakımından lafızlar: Hass- Mutlak-Mukayyed Hass- Mutlak-Mukayyed.pdf
6 Hass (Emir-Nehiy), Amm Emir-Nehiy, Amm.pdf
7 Ammın tahsisi, Müşterek Ammın tahsisi, Müşterek.pdf
8 Kullanıldığı mana bakımından lafızlar: Hakikat, mecaz, sarih ve kinaye Hakikat, mecaz, sarih ve kinaye.pdf
9 Ara sınav
10 Manaya delaletinin açık olan lafızlar Manaya delaleti açık olan lafızlar.pdf
11 Manaya delaleti kapalı olan lafızlar Manaya delaleti kapalı olan lafızlar.pdf
12 Manaya delaletinin şekli bakımından lafızlar Manaya delaletinin şekli bakımından lafızlar.pdf
13 Te'vil, beyan, nesih Te'vil, beyan, nesih.pdf
14 tearuz, içtihad, mekasıd, taklit ve telfik tearuz, içtihad, mekasıd, taklit ve telfik.pdf
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1264600 Fıkıh usulünün elfaz konularını anlayabilir ve örneklerle açıklayabilir.
2 1264601 Hüküm çıkarma yöntemlerini kavrayabilir.
3 1264602 Olayları metodolojik bakış açısıyla değerlendirebilir
4 1264603 Bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak doğru dini bilgiye ulaşır, elde edilen bilgiyi değerlendirir ve kullanır.
5 1264604 Hukuk metinleri üzerinde yorumlar yapar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63838 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 63839 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 63848 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 63840 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 63849 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 63850 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 63841 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 63842 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 63843 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 63844 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 63845 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 63846 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 63847 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 5 4 4 5 4 3 3 4 4 5
2 4 3 4 4 4 3 3 3 4 5 5 4 4
3 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 3 3
4 4 5 4 5 3 5 3 3 4 4 5 5 4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek