Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH301 Kur'an Okuma ve Tecvid V 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Kur'an-ı Kerimi, tecvid ahkamına uygun şekilde yüzüne ve ezber olarak doğru okumak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yaşar KURT, Dr. Öğr. Üyesi Remzi ATEŞYÜREK, Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin ÖZTÜRK, Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman OKUYAN, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KARA, Dr. Öğr. Görevlisi Hatice ŞAHİN, Dr. Öğr. Üyesi Yaşar AKASLAN, Öğr. Gör. Hayrunnisa NEFES

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Abdurrahman Çetin, Kuran Okuma Esasları, Bursa 2007. İsmail Karaçam, Kuranı Kerimin Faziletleri ve Okunma Kaideleri, İstanbul 1976. Remzi Ateşyürek, Kur'an Tilavetinde Tecvid ve Temsil, Samsun 2013.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kur'an'ın usulüne uygun tilavet edilebilmesi için gereken tecvid kaidelerinin ve harflerin doğru telaffuzlarının (ta’lîm) uygulamalı olarak öğretilmesi; Tekvîr, 'Abese, Nâziât, Nebe, Necm, Saff ve Cum'a surelerinin ezberlenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 11 11

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ezber: Mutaffifîn suresi, 1-17; Yüzüne okuma, (17-20. cüzler) ve tecvid mutaffifin 1-17.doc
2 Ezber: Mutaffifîn suresi, 18-36. Yüzüne okuma ve tecvid mutaffifin 18-36.doc
3 Ezber: İnfitar suresi. Yüzüne okuma ve tecvid İnfitar.doc
4 Ezber: Tekvir suresi. Yüzüne okuma ve tecvid tekvir.doc
5 Ezber: Abese suresi, 1-23. Yüzüne okuma ve tecvid abese 1-23.doc
6 Ezber:Abese suresi, 24-40. Yüzüne okuma ve tecvid abese 24-42.doc
7 Ezber: Nâziât suresi, 1-26. Yüzüne okuma ve tecvid naziat 1-26.doc
8 Ezber: Naziat suresi, 27-46. Yüzüne okuma ve tecvid naziat 27-46.doc
9 Ezber: Nebe suresi, 1-20. Yüzüne okuma ve tecvid nebe 1-20.doc
10 Ara sınav
11 Ezber: Nebe suresi, 21-40. Yüzüne okuma ve tecvid nebe 21-40.doc
12 Ezber: Saff suresi, 1-8. Yüzüne okuma ve tecvid saf 1-8.doc
13 Ezber: Saff suresi, 9-14. Yüzüne okuma ve tecvid saf 9-14.doc
14 Yüzüne okuma ve tecvid

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
117781 1261908 Tecvid kurallarını anlatabilir.
117782 1261909 Kur’ân’ın bazı bölümlerini ezbere okur.
117783 1261910 Kur’an’ı talim ve tecvid kurallarına göre okur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63838 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 63839 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 63848 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 63840 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 63849 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 63850 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 63841 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 63842 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 63843 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 63844 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 63845 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 63846 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 63847 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
117781 4 5 3 5 1 3 5 4 4 4 4 3 4
117782 4 4 2 5 2 3 5 4 4 3 4 3 1
117783 4 4 3 5 2 3 5 4 3 2 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek