Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH308 Felsefe Tarihi 927001 3 6 4

Dersin Amacı

Öğrencilere felsefe tarihinin konu ve sorunlarına ilişkin kapsamlı bir bakış kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğrt. Üyesi Hasan ATSIZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ahmet Aslan, Felsefe Giriş, Vadi Yayınları, Ankara 1996. Ahmet Cevizci, Felsefe Tarihi, Say Yayınları, İstanbul 2009. Alfred Weber, Felsefe Tarihi, çev.:H. Vehbi Eralp, Sosyal Yayınlar, İstanbul, 1993. Cafer Sadık Yaran, Din Felsefesine Giriş, Rağbet Yayınları, İstanbul 2010. Cihangir Gener, Ezoterik- Batıni Doktrinler Tarihi, Ankara 1995. Diogenes Laertios, Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2010. Ernst von Aster, İlkçağ ve Ortaçağ Felsefe Tarihi, Uyr.: Vural Okur, İm Kitapları, İstanbul 2005 Hüsameddin Erdem, Bazı Felsefe Meseleleri, Hüer Yay., Konya 2009. İsmail Erdoğan, “Felsefenin Menşe’i İle İlgili Görüşler”, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:8, ss. 59-74, Elazığ 2003. Jean-Paul Dumont, Antik Felsefe, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara 2007. Karl Vorlander, Felsefe Tarihi, çev: Mehmet İzzet, İz Yayıncılık, İstanbul 2004. Kranz Walter, Antik Felsefe, Sosyal Yayınları, İstanbul 2009. Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul 1990. Mageee Bryan, Felsefenin Öyküsü, Dost Kitabevi, Ankara 2000. Metin Yasa, Hayyam’ın Rubaileri: Din Felsefesi Açısından Bir Çözümleme, Elis Yayınları, Ankara, 2009 Stanley M. Honer, Felsefeye Çağrı, Çev.: Hasan Ünder, İmge Kitabevi, İstanbul 2003 TÜBA Ulusal Açık Ders Malzemeleri, Siyasal Düşünceler Tarihi, Doç. Dr. Bican Şahin http://www.felsefe.gen.tr/

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Felsefe ve Felsefe Tarihi’ne Giriş, İlkçağ Felsefesi / Ortaçağ Felsefesi / Yeniçağ Felsefesi / Günümüz Felsefesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 5 5
9 Problem Çözümü 1 5 5
10 Tartışma 1 3 3
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28
34 Okuma 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Felsefe ve Felsefe Tarihi’ne Giriş ilt310_unite_1_pptx.pdf
ilt310_unite_1.pdf
İlahiyat Fakültesi ve Felsefe.pdf
Felsefenin Kaynağı İle İlgili Görüşler_İsmail Erdoğan.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wILNshl_O4o
2 İlkçağ Felsefesi / Doğa Üzerine Felsefe tablo.pdf
ilt310_unite_02.pdf
ilt310_unite_02_ppt.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=z5zmT0G7yqo
https://www.youtube.com/watch?v=knz1qqMA2rE
3 İlkçağ Felsefesi / İnsan Üzerine Felsefe https://www.youtube.com/watch?v=80AKf5z9plg
ilt310_unite_03.pdf
ilt310_unite_03_ppt.pdf
Batı Geleneklerinin Klasik Kaynakları_Soktar'in Savunması.pdf
üç filitre.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fz0SBhFZEvU&t=168s
4 İlkçağ Felsefesi / Sistematik Felsefe https://www.imdb.com/title/tt0120382/
ilt310_unite_04.pdf
ilt310_unite_04_ppt.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TXqVv6qYn4g
https://www.youtube.com/watch?v=RmBizVdmp68
5 İlkçağ Felsefesi / Sistematik Felsefe https://www.youtube.com/watch?v=zA9unRTFXV0&t=42s
ilt310_unite_05.pdf
ilt310_unite_05_ppt.pdf
Batı Geleneklerinin Klasik Kaynakları_Aristo.pdf
6 İlkçağ Felsefesi / Helenistik Felsefe ilt310_unite_06.pdf
ilt310_unite_06_ppt.pdf
Batı Geleneklerinin Klasik Kaynakları_Plotinos.pdf
https://www.imdb.com/title/tt1186830/
7 Ortaçağ Felsefesi / Patristik Felsefe ilt310_unite_07.pdf
ilt310_unite_07_ppt.pdf
Batı Geleneklerinin Klasik Kaynakları_Augustinus.pdf
8 Ortaçağ Felsefesi / Skolastik Felsefe ilt310_unite_08.pdf
ilt310_unite_08_ppt.pdf
batiya_yon_veren_metinler_Aquinas.pdf
9 Ortaçağ Felsefesi / İslam Filozofları ilt310_unite_09.pdf
ilt310_unite_09_ppt.pdf
İlimlerin Sayımı_Farabi.pdf
10 Ara Sınav
11 Rönesans Felsefesi ilt310_unite_10.pdf
ilt310_unite_10_ppt.pdf
12 17. yy. Felsefesi ilt310_unite_11.pdf
ilt310_unite_11_ppt.pdf
https://www.imdb.com/title/tt3014910/
13 18. yy. Felsefesi (Aydınlanma) ilt310_unite_12.pdf
ilt310_unite_12_ppt.pdf
14 19.yy Felsefesi / Çağdaş Felsefe ilt310_unite_13.pdf
ilt310_unite_13_ppt.pdf
ilt310_unite_14.pdf
ilt310_unite_14_ppt.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1260474 Felsefe tarihinin önemli dönüm noktalarını analiz edebilir.
2 1260475 Felsefi sorunlar hakkında tartışabilme becerisi kazanır.
3 1260476 Felsefi bir sorun hakkında yorum yapabilme ve fikir geliştirme becerisi kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63838 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 63839 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 63848 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 63840 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 63849 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 63850 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 63841 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 63842 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 63843 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 63844 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 63845 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 63846 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 63847 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 5 5 4 4 3 3 3 4 4 5 1
2 4 3 5 5 4 4 3 3 3 4 4 5 1
3 4 3 5 5 4 4 3 3 3 4 4 5 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek