Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH315 İslam Hukuku I 927001 3 5 3

Dersin Amacı

İslam Hukukunun temel özellikleri ve terimlerini kavratmak. İslam Hukuk ilminin geçirdiği tarihsel süreci; mezheplerin doğuş sebepleri, mezheplere uymanın hükmü ve meşhur İslam Hukuk mezhepleri hakkında birikim elde edilmesini sağlamak. İslam'da evlilik-boşanma süreçlerinin nasıl işlemesi gerektiği ve olası problemlerin nasıl çözüme kavuşturulacağı hakkında donanım sahibi yapmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Şule Güldü

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof. Dr. Muhsin KOÇAK, Prof. Dr. Nihat DALGIN, Doç. Dr. Osman ŞAHİN, İslâm Hukuku : İslam Hukukuna Giriş/ Aile Hukuku/ Miras ve Ceza Hukuku, İstanbul: Ensar Yay.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Toplum ve Hukuk İslam Hukukunun Tarihi Süreci Meşhur İslam Mezhepleri Kişiler Hukuku Aile Hukuku

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 10 10
10 Tartışma 1 10 10
11 Soru-Yanıt 1 10 10
12 Takım/Grup Çalışması 1 8 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 17 17
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toplu yaşama zorunluluğu Toplumda düzeni sağlayan kurallar Hafta 1.pdf
2 Hukuk düzeni Hafta 2.pdf
3 Temel kavramlar İslam hukukunun bazı özellikleri Hafta 3.pdf
4 İslam hukukunun evrenselliğini sağlayan faktörler İslam hukukunun diğer bazı hukuklarla irtibatı Hafta 4.pdf
5 İslam hukunun doğuş dönemi: Vahiy devri İslam hukunun gelişme dönemi: raşit halifeler ve Emeviler devri İslam hukunun olgunluk dönemi: Müçtehit imamlar devri Hafta 5.pdf
6 İslam hukunun duraklama dönemi: Abbasilerin sonu ve Selçuklular İslam hukunun kurumsallaşma dönemi: Moğol istilasından Mecelle'ye kadar olan devir İslam hukunun uyanış dönemi: Mecelle'den günümüze kadar olan devir Hafta 6.pdf
7 Mezhep kavramı Meşhur İslam hukuk mezhepleri Hafta 7.pdf
8 Kişiler Hukuku Hafta 8.pdf
9 Ara sınav
10 Aile hukukuna giriş Evlenme engelleri Evlilik (nikah) öncesi süreç Evlilik akdi (nikah) Muteberlik bakımından evliliğin çeşitleri ve sonuçları Hafta 10.pdf
11 Boşanma sistemleri Boşanma ile ilgili kavramlar Hafta 11.pdf
12 İslam fıkhında boşanma yolları Hafta 12.pdf
13 Evlilik akdi sonrasındaki hukuki geçersizlik Eşlerin boşanma talebi nedeniyle mahkemenin boşanma yetkisini kullanması Hafta 13.pdf
14 Evlilikten doğan mali hak ve sorumluluklar Evlilik hukuku ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri Boşanma ile ilgili dini hükümlere yeni yaklaşım ve yorumlar Hafta 14.pdf
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1262625 İslam hukuku biliminin temel özelliklerini kavrar
2 1262626 İslam hukukunun gelişim aşamaları hakkında bilgi sahibi olur
3 1262627 İslam mezhepleri hakkında bilgi edinir
4 1262628 Kişiler hukukuna hakim olur
5 1262629 Evlenme-boşanma, evlenme engelleri, evliliğin neticeleri gibi konularda derinlemesine bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63838 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 63839 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 63848 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 63840 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 63849 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 63850 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 63841 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 63842 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 63843 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 63844 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 63845 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 63846 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 63847 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4
2 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4
3 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5
4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4
5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek