Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH316 İslam Hukuku II 927001 3 6 2

Dersin Amacı

Ayni ve feri haklar hakkında ayrıntılı bilgi aktarmak. Mülkiyet kavramı, hakkı, çeşitleri, mülkiyet hakkının sınırlandırılması ve kaybedilmesi konularını kavratmak. Rehin, hapis, ipotek, zilyetlik konuları hakkında bilgi edinilmesini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Ayhan AK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Eşya Hukuku Borçlar Hukuku

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 10 10
10 Tartışma 1 3 3
11 Soru-Yanıt 1 5 5
12 Takım/Grup Çalışması 1 5 5
29 Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ayni hak kavramı Malın tarifi ve kısımları Asli ayni haklar Mülkiyet kavramı Mülkiyetin çeşitleri
2 Mülkiyet hakkının kaynağı Mülkiyet hakkının kapsamı Mülkiyetin kazanılması
3 Mülkiyet hakkının sınırlandırılması Mülkiyet hakkının kaybedilmesi
4 Sınırlı ayni hak kavramı İrtifak hakkı Nakıs mülkiyet
5 Feri ayni haklar Rehin Hapis hakkı
6 İpotek Geri alma kiralama şartıyla satım
7 Zilyetlik Tapu Sicili
8 Borcun kaynakları Tek taraflı iradeden doğan borçlar
9 Ara sınav
10 Akit
11 Sebepsiz İktisab Haksız Fiiller
12 Borcun hükmü
13 Borcun sona ermesi Borçların intikali
14 Akit çeşitleri
15 Final Sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1270786 Ayni ve feri haklar hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur.
2 1270787 Mülkiyet kavramı, hakkı, çeşitleri, mülkiyet hakkının sınırlandırılması ve kaybedilmesi konularını kavrar.
3 1270788 Rehin, hapis, ipotek, zilyetlik konuları hakkında detaylı bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63838 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 63839 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 63848 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 63840 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 63849 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 63850 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 63841 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 63842 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 63843 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 63844 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 63845 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 63846 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 63847 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4 4 5 4 4 3 4 5 5 4
2 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 5
3 4 5 4 5 5 4 5 4 3 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek