Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH402 İslam Felsefesi Tarihi-II 927001 4 8 5

Dersin Amacı

Öğrencilere İslam Felsefe tarihi hakkında bilgi vermek, felsefi sorunları algılama yeteneği ve felsefenin temel konuları arasında tarihsel olarak karşılaştırma becerisi kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Burhanettin TATAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gazzali, el- Munkiz; İbn Rüşd, el-Fasl

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İslam Felsefesi Tarihini oluşturan felsefi dönüşümler, bu dönüşümü gerçekleştiren filozoflar ve bu dönüşümlerin genel İslam düşüncesi üzerindeki etkisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 3 3
10 Tartışma 2 3 6
19 Beyin Fırtınası 2 2 4
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gazzali, El Munkiz Analizi GAZALİ VE İBN RÜŞD.docx
2 Gazzali, El Munkiz Analizi GAZALİ VE İBN RÜŞD.docx
3 Gazzali, El Munkiz Analizi GAZALİ VE İBN RÜŞD.docx
4 Gazzali, El Munkiz Analizi GAZALİ VE İBN RÜŞD.docx
5 Gazzali, El Munkiz Analizi GAZALİ VE İBN RÜŞD.docx
6 Gazzali, El Munkiz Analizi GAZALİ VE İBN RÜŞD.docx
7 Gazzali, El Munkiz Analizi GAZALİ VE İBN RÜŞD.docx
8 Gazzali, El Munkiz Analizi GAZALİ VE İBN RÜŞD.docx
9 Gazzali, El Munkiz Analizi GAZALİ VE İBN RÜŞD.docx
10 Ara sınav
11 İbn-i Rüşd, El Fasl Analizi GAZALİ VE İBN RÜŞD.docx
12 İbn-i Rüşd, El Fasl Analizi GAZALİ VE İBN RÜŞD.docx
13 İbn-i Rüşd, El Fasl Analizi GAZALİ VE İBN RÜŞD.docx
14 Genel Değerlendirme GAZALİ VE İBN RÜŞD.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1260923 İslam Felsefesi tarihinin önemli dönüm noktalarını analiz edebilir.
2 1260924 İslam Felsefi sorunları hakkında tartışabilme becerisi kazanır
3 1260925 Farklı dönemlere ait felsefi düşünceler arasında karşılaştırma yeteneği kazanır.
4 1260926 Felsefi bir sorun hakkında yorum yapabilme ve fikir geliştirme becerisi kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63838 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 63839 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 63848 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 63840 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 63849 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 63850 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 63841 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 63842 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 63843 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 63844 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 63845 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 63846 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 63847 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 1 2 1 4 1 1 2 1 4 2
2 5 3 2 3 2 5 1 2 3 2 5 3
3 3 4 2 3 2 5 1 2 2 2 5 3
4 5 3 2 3 2 5 1 2 3 2 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek