Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH407 Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim 927001 4 7 4

Dersin Amacı

Öğrencilere yaygın din hizmetlerinde yapılabilecek rehberlik faaliyetleri ile etkili iletişim metot ve yöntemlerini kavratmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. İbrahim TURAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gürhan Can, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Ankara: Pegem, 2012. Mustafa Köylü, Psiko-Sosyal Açıdan Dini İletişim, Ankara. Ankara Okulu Yay., 2012.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yaygın din eğitimi hizmetlerinde rehberlik faaliyetlerinin önemi, yaygın din eğitiminde hedef kitle ve özellikleri, özel yardıma muhtaç kişilere yönelik din hizmetleri, din hizmetlerinde iletişimin yeri ve önemi, iletişim çeşitleri, etkili iletişim metot ve yöntemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Din hizmetlerinde rehberlik faaliyetleri ve önemi
2 Rehberliğin çeşitleri
3 Dezavantajlı gruplara yönelik din hizmetleri: Ortopedik engelliler
4 Dezavantajlı gruplara yönelik din hizmetleri: Görme engelliler
5 Dezavantajlı gruplara yönelik din hizmetleri: İşitme engelliler
6 Dezavantajlı gruplara yönelik din hizmetleri: Zihinsel engelliler
7 Cezaevlerindeki mahkumlara yönelik din hizmetleri
8 Hastanelerdeki hastalara yönelik din hizmetleri
9 Dini iletişim
10 Vize
11 Dini iletişimin unsurları
12 Dini iletişimin çeşitleri
13 Etkili dini iletişimde kullanılabilecek metot ve yöntemler
14 Dini rehberlik faaliyetlerinde ölçme ve değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1484649 Öğrencilere din hizmetlerinde rehberliğin önemi ve gerekliliğini öğretmek
2 1484648 Din hizmetlerinde hedef grubu tanımak
3 1484650 Etkili dini iletişim yöntemleri ve teknikleri hakkında bilgi vermek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71597 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 71598 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 71607 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 71599 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 71608 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 71609 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 71600 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 71601 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 71602 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 71603 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 71604 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 71605 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 71606 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3
2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4
3 4 3 4 5 3 4 4 4 1 3 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek