Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH413 İslam Hukuku III 927001 4 7 4

Dersin Amacı

Miras hukukunun tarihçesi, kaynakları ve dayandığı temel prensipler hakkında bilgi vermek. Miras hukukunun rükünlerini, sebeplerini, şartlarını ve neticelerini hakim kılmak. Devletin unsurları, yetkileri, gelirleri hakkında bilgi vermek. İslam devletinin anayasasının prensiplerini ve kaynaklarını öğretmek. İdare hukukunun özellikleri, idari teşkilatlanma hakkında bilgi vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Ayhan AK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Beşir Gözübenli vd, ed: Talip Türcan, İslam hukuku el kitabı, Ankara : Grafiker Yayınları, 2012

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Miras Hukuku İdare Hukuku Anayasa Hukuku Mali Hukuk

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 20 20
10 Tartışma 1 14 14
11 Soru-Yanıt 1 14 14
12 Takım/Grup Çalışması 1 15 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Miras hukukuna giriş
2 İslam miras hukukunun kaynakları
3 Miras hukukunun rükünleri, şartları
4 Mirasın engelleri
5 Terike
6 Mirasçılar
7 Asabe Red
8 Zevi'l-Erham
9 Ara sınav
10 Mali hukuk
11 Anayasa hukuku
12 İdare hukuku İdare kavramı İdari teşkilat
13 İdari işlemler İdarenin faaliyet alanları
14 İdarenin hareket araçları İdarenin sorumluluğu
15 Final sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1270791 Miras hukukunun tarihçesi, kaynakları ve dayandığı temel prensipler hakkında bilgi sahibi olur.
2 1270792 Miras hukukunun rükünlerini, sebeplerini, şartlarını ve neticelerini kavrar.
3 1270793 Devletin unsurları, yetkileri, gelirleri hakkında bilgi sahibi olur.
4 1270794 İslam devletinin anayasasının prensiplerini ve kaynaklarını öğrenir.
5 1270795 İdare hukukunun özellikleri, idari teşkilatlanma hakkında bilgi edinir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63838 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 63839 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 63848 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 63840 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 63849 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 63850 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 63841 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 63842 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 63843 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 63844 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 63845 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 63846 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 63847 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3 4 5 5 2 4 3 4 4 5 5
2 3 4 3 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4
3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 5
4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5
5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek