Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH414 İslam Hukuku IV 927001 4 8 5

Dersin Amacı

İslam hukukunda ortaya konan suç ve ceza perspektifini kavratmak İslam ceza hukuku terimlerini kavratmak. Had, kısas ve tazir cezaları hakkında bilgi vermek. Yargı kurumları, yargılama usulü, yargı süreci ve ispat vasıtaları hakkında malumat kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Ayhan AK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Doç. Dr. Ayhan Ak, İslam kamu Hukuku, Üniversite Yayınları, Samsun 2019

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ceza Hukuku Yargılama Hukuku

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 10 10
10 Tartışma 1 10 10
11 Soru-Yanıt 1 15 15
12 Takım/Grup Çalışması 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
34 Okuma 1 13 13
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İslam ceza hukukunun tanımı, kapsamı Literatür Suçun tanımı, çeşitleri Suçun unsurları: kanunilik unsuru hukuk4 1. hafta.pdf
2 Maddi Unsur hukuk4 2. hafta.pdf
3 Hukuka aykırılık Manevi unsur hukuk4 3. hafta.pdf
4 Cezanın tanımı, amaçları, ilkeleri, çeşitleri hukuk4 4. hafta.pdf
5 Cezayı hafifleten veya düşüren sebepler hukuk4 5. hafta.pdf
6 Had suçları hukuk4 6. hafta.pdf
7 Had suçları hukuk4 7. hafta.pdf
8 Had suçları hukuk4 8. hafta.pdf
9 Ara sınav hukuk4 9. hafta.pdf
10 Kısas, diyet ve tazir suçları hukuk4 10. hafta.pdf
11 Yargılama hukukunun tanımı, kapsamı, literatür Hâkim (Kâdî) hukuk4 11. hafta.pdf
12 Yargı kurumları, davanın unsurları hukuk4 12. hafta.pdf
13 Dava çeşitleri Dava süreci hukuk4 13. hafta.pdf
14 İspat vasıtaları hukuk4 14. hafta.pdf
15 Final sınavı hukuk4 15. hafta.pdf
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1274368 İslam hukukunda suç ve ceza konularında donanımlı olur.
2 1274369 Had ve tazir cezaları hakkında bilgi sahibi olur.
3 1274370 İslam ceza hukuku terimlerini kavrar.
4 1274371 Yargılama usulü ve süreci hakkında bilgi sahibi olur.
5 1274372 İslam'a göre muhakeme sistemini kavrar
6 1277282 İspat vasıtalarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63838 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 63839 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 63848 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 63840 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 63849 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 63850 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 63841 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 63842 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 63843 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 63844 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 63845 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 63846 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 63847 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.