Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH415 HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA II 927001 4 7 4

Dersin Amacı

Bu derste öğrencilere dini hitabet türleri, özellikleri, ilkeleri vb. konularında bilgi vermek, dini hitabet çeşitlerine ilişkin hazırlık, uygulama ve değerlendirme çalışmalarını yaptırmak amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Mustafa KARA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Kur’ân-ı Kerîm. 2. M. Kara, Kur’ân ve Sünnet Ekseninde Hitâbet ve Meslekî Uygulama, Üniversite Yay., Samsun 2020. 3. A. Çetin, Hitabet ve İrşad, Emin Yay., Bursa 2016. 4. C. S. Yaren, İlahiyatçılık ve Din Görevliliği Meslek Ahlakı, Ensar Yay., İstanbul 2015. 5. Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim, ed. R. Doğan ve R. Ege, Grafiker Yay., Ankara 2015.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste öğrencilere dini hitabet türleri, özellikleri, ilkeleri vb. konularda bilgi verilmekte, dini hitabet çeşitlerine ilişkin hazırlık, uygulama ve değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
6 Uygulama/Pratik 4 40 1
54 Ev Ödevi 2 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 5 70
54 Ev Ödevi 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1. Hutbe 2. Hutbe Duaları 1. HAFTA.pdf
2 1. Hz. Peygamber'in Hutbeleri 2. HAFTA.pdf
3 1. Dört Halifenin Hutbeleri 3. HAFTA.pdf
4 1. Örnek Güncel Hutbeler 4. HAFTA.pdf
5 1. Vaaz 2. Vaaz Duası 5. HAFTA.pdf
6 1. Ezan 2. Müezzinlik 3. Mihrabiye 4. Sala 5. Tekbir 6. HAFTA.pdf
7 1. Yemek Duası 2. İftar Duası 3. Hatim Duası 4. Tevbe İstiğfar Duası 5. Nikâh Duası 6. Cenaze Namazı Duaları 7. HAFTA.pdf
8 1. İhtida Merasimi 2. Hafızlık Merasimi 3. Şehitleri Anma Merasimi 8. HAFTA.pdf
9 ARASINAV 9. HAFTA.pdf
10 1. Yeni Doğan Çocuğa İsim Verme Merasimi 2. Sünnet Merasimi 10. HAFTA.pdf
11 1. Söz, Nişan, Nikah ve Düğün Merasimi 2. Hacı Uğurlama Merasimi 3. Asker Uğurlama Merasimi 11. HAFTA.pdf
12 1. Cami Açılışı Merasimi 2. Ders Yılı Açılışı Merasimi 12. HAFTA.pdf
13 1. İşyeri Açılışı Merasimi 2. Mezuniyet Töreni 13. HAFTA.pdf
14 GENEL DEĞERLENDİRME 14. HAFTA.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1264263 Dini hitabet özelliklerini tanır.
2 1264264 Hutbe ve vaaz edebilme yeterliliği kazanır.
3 1264265 Cami musikisi örneklerini tanımlar.
4 1264266 Önemi gün ve gecelerdeki dini hitabet uygulamalarını yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63838 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 63839 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 63848 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 63840 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 63849 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 63850 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 63841 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 63842 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 63843 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 63844 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 63845 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 63846 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 63847 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4
2 5 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4
3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 5 3 3
4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek