Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İPF301 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 927003 3 5 2

Dersin Amacı

Öğrencilerin eğitim bilimleri hakkında genel bir bilgiye ve öngörüye sahip olmalarını sağlama ve disiplinler arası bir bakış açısıyla eğitim bilimi inceleyebilme.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kıroğlu, K. & Elma, C. (Ed.) (2010). Eğitim bilimine giriş (2.Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık. Başaran,İ.E.(2007).Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Ekinoks Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 1 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 13 1 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin amacı, kapsamı ve bir meslek olarak öğretmenlik
2 Öğretmenlik mesleğinin temel özellikleri
3 Öğretmenlik mesleğinin temel ilkeleri
4 Okul ve sınıf ortamlarında öğretmenlik mesleği
5 Türkiye’de öğretmenlik mesleği kazandırmanın tarihi gelişimi
6 Eğitimin sosyal temelleri
7 Eğitimin psikolojik temelleri
8 Eğitimin ekonomik temelleri
9 Eğitimin felsefi temelleri
10 Ara sınav
11 Eğitimin tarihi temelleri
12 Türk eğitim sistemi
13 Türk eğitim sistemi
14 Eğitim Sisteminde Öğretmenin Rolü, Öğretmen Yetiştirme Alanındaki Uygulamalar ve Gelişmeler
15 21.Yüzyılda Eğitim Biliminde Yönelimler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1264430 Bir meslek olarak öğretmenliği ve öğretmenlik mesleğinin temel özelliklerini ve ilkelerini kavrar.
2 1264431 Okul ve sınıf ortamlarında öğretmenlik mesleğini tanılar ve Türkiye’de öğretmenlik mesleğini kazandırmanın tarihi gelişimini bilir.
3 1264432 Eğitim-sosyoloji ilişkisini ve eğitim-psikolojiilişkisini kavrayarak, eğitimin sosyal ve psikolojik temellerini bilir.
4 1264433 Eğitim-ekonomi ilişkisini ve eğitim- felsefi ilişkisini kavrayarak, eğitimin ekonomik ve felsefi temellerini bilir.
5 1264434 Eğitim-tarih ilişkisini kavrayarak, eğitimin tarihi temellerini bilir.Türk eğitim sisteminin genel yapısı, amaçları ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63838 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 63839 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 63848 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 63840 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 63849 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 63850 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 63841 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 63842 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 63843 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 63844 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 63845 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 63846 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 63847 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3 5 4 4 5 4 4 4 3 3 3
2 4 5 3 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3
3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3
4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3
5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek