Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İPF305 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, öğretim teknolojileri yoluyla öğretim materyallerinin (çalışma yaprakları, saydamlar, slaytlar, video, bilgisayar temelli ders materyali, vb.) geliştirilmesi ve çeşitli nitelikteki materyallerin değerlendirilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Faruk SANCAR, Dr. Öğrt. Üyesi Hasan ATSIZ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Din Öğretiminde Materyal Geliştirme Kılavuzu, Din Öğretimi Genel Müd. MEB, Ankara 2014. Güneş A. (2018), Din Eğitiminde Materyal Kullanımı, Lisans Yayıncılık. İşman, A. (2005), Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. PEGEM- Sempati Yayınları. Yalın, H.İ. (2000). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bu ders öğretmen adayı öğrencilere, öğretim araç-gereçlerinin kullanılması ve öğretim materyallerinin geliştirilmesi ile ilgili bilgi ve beceriler kazandırır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
6 Uygulama/Pratik 1 50 1
49 Performans 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 1 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 14 14
29 Bireysel Çalışma 1 28 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
49 Performans 14 1 14
54 Ev Ödevi 4 1 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma, dersin tanımı, çalışma planı ve genel bilgiler, sunu ve materyal tasarımları hakkında bilgilendirme. PDF.pdf
https://dinogretimi.meb.gov.tr/kilavuz/MateryalGelistirmeKilavuzu.pdf
2 Temel Terimler - Öğrenme, Öğretme, Eğitim, Program Geliştirme, Teknoloji, Eğitim Teknolojisi - Eğitim teknolojisinin tarihsel gelişimi
3 İletişim - Tanımı, Öğeleri İletişim ve Öğrenme- Öğretim teknolojisi ve iletişim Görsel İletişim -
4 Görsel İletişimin Özellikleri - Görsel Okuryazarlık, Öğretim Teknolojisi ve Materyal tasarımı ilişkisi
5 Yaşantı Konisi, Öğretim Araç-Gereçleri Öğretimdeki Yeri - Önemi Seçimini Etkileyen Faktörler, Öğretim Materyalleri Tasarımı
6 Eğitsel Ders Araçları : İşitsel Araçlar (Radyo, İnternet Radyo, İşitsel CD Materyalleri) Öğretim Tahtaları: Yazı Tahtası, Beyaz tahta, Çok amaçlı tahta
7 Yazılı Materyaller, Ders Kitapları, Dergiler,Gazeteler, Bültenler, Duvar Gazeteleri, Broşür, El İlanları, Ders notları, Projeksiyonlu Araçlar ve Materyaller
8 Video projektörü ve sunular, Sunu hazırlama programları: Power Point, Prezi, Movie Maker, Slayt hazırlama ilkeleri, Gerçek Eşyalar ve Modeller
9 Televizyonla Öğretim, Televizyonda Eğitim programları hazırlama, Video ile öğretim Video-Kamera çekimleri, Eğitsel Video film tasarımı,
10 Ara Sınav
11 Bilgisayarla Öğretim, Bilgisayar yönetimli öğretim, Bilgisayar destekli öğretim. Eğitim yazılımları, Alıştırma yazılımları, Yazılım tasarımı
12 Uzaktan eğitim, Uzaktan eğitim yöntemleri, İnternet tabanlı Öğretim , tarihsel gelişimi ve kullanılan teknolojiler
13 Materyal sunuları ve Materyal değerlendirme ölçekleri ile materyal değerlendirme
14 Materyal sunuları ve Materyal değerlendirme ölçekleri ile materyal değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1260482 Öğretim teknolojisinin eğitimdeki yeri ve önemini kavrar.
2 1260483 İletişim sürecinin öğeleriyle ilgili örnekler verebilir ve iletişim sürecini ve görsel iletişimi açıklar.
3 1260484 Görsel okuryazarlığın öğretim teknolojisi ile ilişkisini ve öğretim araç-gereçlerinin özelliklerini açıklar.
4 1260485 Eğitim ve bilgi teknolojilerinin önemini kavrar ve öğretim araç-gereçlerinin seçimini etkileyen faktörleri ayırt eder
5 1260486 Verilen bir öğretim durumu için tasarım ilkelerine uygun öğretim aracı geliştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63838 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 63839 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 63848 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 63840 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 63849 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 63850 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 63841 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 63842 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 63843 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 63844 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 63845 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 63846 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 63847 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4
2 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4
3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4
4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek