Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH357 KARŞILAŞTIRMALI PEYGAMBERLER TARİHİ 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı peygamberler tarihini Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam bağlamında mukayeseli olarak öğretmektir. Her üç dinin ortak isimlere yaklaşımları, yükledikleri anlamların bilinmesi hedeflenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mahmut AYDIN & Prof. Dr. Cengiz BATUK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Tevrat, İnciller ve Kur’an-ı Kerim - Mustafa Öztürk, Kur’an Kıssalarının Mahiyeti, İstanbul: Kuramer Yay. 2016. - İbn Kesir, Peygamberler Tarihi, Polen Yayınları, İstanbul 2011. - M. Asım Köksal, Peygamberler Tarihi, Diyanet Vakfı Yayınları, 2002.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste peygamberler üç dinin kutsal metinleri temel alınarak mukayeseli olarak okutulacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 14 20 1
27 Makale Yazma 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 5 70
27 Makale Yazma 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 ÂDEM PEYGAMBER Kitab-ı Mukaddes ve Kur’an’da Hz. Âdem ve Yaradılışı Tekvinde Yaradılış Öyküsü
2 Âdem, Cennet ve Düşüş Âdem ve İlk Günah Yılan, Havva, Âdem Arasında Geçen Olaylara Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam’ın Bakışı
3 NUH PEYGAMBER Nûh (a.s.) Kıssası Kutsal Metinlerde Nuh Tufanı Hz. Nuh (A.S.)'un Oğlu Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Efsanesi
4 Gılgamış Destanı, Kitab-ı Mukaddes ve Kur’an Bağlamında Nuh Tufanı Kıssası Kur’an ve Arkeoloji Işığında Nuh Tufanı Tûfandan Sonra İnsan Neslinin Hz. Nûh’un Üç Oğlu Vasıtasıyla Devam Etmesi Meselesi
5 İBRAHİM PEYGAMBER Paylaşılamayan Ata: Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam’da Hz. İbrahim Put Kırıcı Olarak Hz. İbrahim Hanif Müslüman Olarak Hz. İbrahim
6 Hz. İbrahim'in Tevhid Mücadelesi Hz. İbrahim ve Akılcı Metodu Kurban Edilen Kim: Hz. İbrahim, Hz. İsmail, Hz. İshak ve Kurban Hz. İbrahim'in Tebliğ Metodu
7 MUSA PEYGAMBER Kutsal Kitaplar Bağlamında Hz. Musa Kıssası Musa ve Tektanrıcılık
8 “Milli Kurtarıcı”, “Dini Reformcu” ve “Yasa Koyucu” Olarak Musa Musa ve Şeriatı Hz. Musa ile Hızır Kıssası
9 Vize Haftası
10 DAVUT PEYGAMBER Kutsal Kitaplar Bağlamında Hz. DavutKral Saul ve Kral Davut İslâm Kaynaklarında Davut-Câlût (Golyat) Mücadelesi
11 SÜLEYMAN PEYGAMBER Kutsal Kitaplarda Hz. Süleyman
12 Hz. Süleyman Kıssası’nın Kur’an-ı Kerim ve Kitab-ı Mukaddes’teki Benzer Yönleri Hz. Süleyman ve Belkıs Hz. Süleyman ve Cinlerle İlişkisi
13 İSA PEYGAMBER Hz. Îsâ’nın Âkıbeti Meselesi Hz. İsa’nın Göğe Yüseltilmesi ve Tekrar Dönüşü Meselesi İnciller ve Kur’an’da İsa’nın Konumu: Beşer mi Tanrı mı
14 Bir Yahudi Olarak Hz. İsa Hz. İsa ve Mesajı Hz. İsa’nın Ahlak Öğretisi Genel Değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1260663 Üç dindeki ortak isimlerin farklılık ve benzerliklerini daha iyi kavrayacaklardır.
2 1260664 İslamın peygamber inancıyla diğerlerini mukayese etme imkanı bulacaklardır
3 1260665 Kur’an-ı daha iyi anlamaya katkı sağlayacaktır
4 1260666 Sağlıklı bir İslam Tarihi bilincinin oluşmasını sağlayacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63838 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 63839 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 63848 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 63840 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 63849 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 63850 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 63841 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 63842 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 63843 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 63844 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 63845 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 63846 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 63847 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3
2 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4
3 3 3 4 2 3 3 5 3 3 4 3 4 4
4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek