Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH343 Kur'an Tercüme Teknikleri 927003 3 5 2

Dersin Amacı

Öğrenciye Kur'an Tercüme Yöntemlerini Öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mehmet Okuyan, Doç. Dr. Recep Demir

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kur'an-ı Kerim Mustafa İslamoğlu, Hayat Kitabı Kur'an Gerekçeli Meal- Tefsir, Düşün Yayıncılık, İstanbul 2010 Mehmet Okuyan, Kısa Surelerin Tefsiri, Düşün Yayıncılık, İstanbul, 2010. Kur'ân Mealleri Sempozyumu, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Cilt I ve II

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste Kur'an tercüme teknikleri inceleme konusu yapılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 22 1 22

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kur'an'ın özellikleri
2 Kur'an tarihi
3 Tercüme kavramı ve çeşitleri
4 Tercüme-Tefsir ilişkisi
5 Tercüme-Te'vil ilişkisi
6 Tercüme-Meal ilişkisi
7 Kur'an tercümesine duyulan ihtiyaç ve bunun gerekçeleri
8 Kur'an Tercüme Yöntemleri -1-
9 VİZE İMTİHANI
10 Kur'an Tercüme Yöntemleri -2-
11 Kur'an tercümelerinin Kur'an Tefsirine katkısı
12 Tefsir Çeşitleri
13 Tefsir Problemleri
14 Günümüz Meal Çalışmaları
15 FİNAL İMTİHANI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1484804 Öğrenci Kur'an'ı tanımlar ve özelliklerini bilir.
2 1484805 Öğrenci Kur'an tarihi hakkında bilgi sahibi olur.
3 1484806 Öğrenci Kur'an tercüme tekniklerini bilir ve uygular.
4 1484807 Öğrenci tercüme, tefsir, te'vil ve meal kavramlarını bilir ve açıklar.
5 1484808 Öğrenci, günümüz meal çalışmaları hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71597 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 71598 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 71607 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 71599 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 71608 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 71609 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 71600 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 71601 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 71602 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 71603 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 71604 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 71605 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 71606 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 3 5 4 5 3 5 4 4 5 4
2 4 3 3 4 4 3 5 4 4 4 3 3 4
3 4 5 4 5 3 4 4 4 4 4 3 4 4
4 5 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5
5 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek