Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH337 Hz.Peygamber'in Gençlerle İletişimi 927003 3 5 2

Dersin Amacı

Hz. Peygamber'in gençlik hayatı ve etrafındaki gençlerle olan diyalogunu örneklemelerle ortaya koyarak üniversite gençliği için rol model oluşturabilmek ve soosyal yaşamlarına katkı sağlayabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Metin Yılmaz

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

•Seyfullah Kara, Peygamber Döneminde Gençlik Mustafa Ağırman, Peygamberler ve Gençler Casim Avcı, Muahmmedü'l-Emin Adem Apak. Hz. Peygamber'in etrafındaki Çocuklar ve Gençler •Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, I,II Konu ile ilgili Ayat ve Hadisler •Kandehlevi, Hayatu's-Sahabe, I.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
54 Ev Ödevi 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kur'an'ı Kerim'de gençlik vurgusu
2 Hz. Peygamber ve Gençlik Olgusu
3 Risalet Sürecinde Gençliğin Eğitimi
4 Gençlerin Hz. Peygamberi Duyduğu Sevgi ve Bağlılık
5 Hz. Peygamber'in Gençerle Olan Diyalogu ve Onları Anlaması
6 Hz. Peygamber'in Gençlere Yüklediği Sorumluluklar
7 Hz. Peygamber'in Gençliği Islahta Kullandığı Yönetemler
8 Gençliğin Eğtim Merkezi Suf'a
9 İslam Devletinin Oluşmasında Gençliğin Rolü
10 Ara Sınav
11 Gençlerin İdeallerinin Öncüsü ve dava arkadaşı olan Resulullah'a olan düşkünlüğü
12 Gençler arasınsda kardeşliğin tesisi
13 Hz. Peygamber'in Himayesinde Yetişen Gençler
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1264495 Dersi alan öğrenci Hz. Peygamber'in gençlik çağı hakkında tarihi bilgiye sahip olacaktır.
2 1264496 Hz. Peygamberin cahiliye döneminde yaşadığı toplumdaki gençlerin genel teamüllerine aykırı erdemli davranışları hakkında bilgi sahibi olunacaktır.
3 1264497 Hz. Peygamber'in İslam\'ı kabul eden gençlerin şahsiyetlerindeki değişime olan katkısı görülecektir.
4 1264498 İdeal bir genç portresi çizen genç sahabilerin biyografileri bütün yönleri ile incelenerek bu günkü gençliğe örnek olacak davranış biçimleri tespit edilmiş olacaktır.
5 1264499 Gençliğin yetiştirilmesinde eğitimin ne denli önemli olduğu kavranacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63838 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 63839 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 63848 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 63840 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 63849 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 63850 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 63841 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 63842 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 63843 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 63844 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 63845 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 63846 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 63847 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 5 5 5 3 5 5 5 4 5 4 1
2 5 3 5 5 5 3 5 5 5 4 5 4 1
3 5 3 5 5 5 3 5 5 5 4 5 4 1
4 5 3 5 5 5 3 5 5 5 4 5 4 1
5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 4 5 4 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek