Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH333 Din Bilim İlişkisi 927003 3 5 2

Dersin Amacı

Öğrencilere din-bilim ilişkisi konusunda nesnel bir bakış kazandırmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Metin Yasa

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bilim ve Din, G. I. Barbour, çev.: N. Vehdi-M.Camal, İnsan Yayınları, 2004. Din ile Bilim, B. Russell, çev.: Akşit Göktürk, Say Yayınları, 1994. Bilim Kuramına Giriş, Elisabeth Ströker, çev.. Doğan Özlem, Gündoğan Yayınları, 1995.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Din Nedir? Bilim Nedir?, Dinde Vahiy, Bilimde Yöntem, Din ile Bilim Arasında Çatışma, Din ile Bilim Arasında Ayrışma, Din ile Bilim Arasında Uyum

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 15 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Din Nedir? Bilim Nedir?
2 Dinin Konusu ve Amacı
3 Bilimin Konusu ve Amacı
4 Dinde Vahiy, Bilimde Yöntem
5 Din-Bilim İlişkisinin Tarihsel Ardalanı
6 Din ile Bilim Arasında Çatışma
7 Din ile Bilim Arasında Ayrışma
8 Ara Sınav
9 Din ile Bilim Arasında Uyum
10 Evrenin Yaratılışına Giriş
11 Büyük Patlama Kuramı ve Sonuçları
12 Galaksiler
13 Yıldızlar
14 Kara Delikler, Genel Değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1240912 Öğrenci, din-bilim ilişkisi konusunda bilgi sahibi olur.
2 1240913 Öğrenci, din-bilim ilişkisi alanına yönelik konularda tartışabilme becerisi kazanır.
3 1240914 Öğrenci, din-bili ilişkisi alanında üretkenlik yeteneği elde eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63838 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 63839 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 63848 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 63840 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 63849 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 63850 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 63841 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 63842 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 63843 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 63844 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 63845 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 63846 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 63847 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 2 4 5 3 5 4 3 4 3 4 3
2 4 2 4 5 5 4 3 3 4 5 4 5 3
3 5 5 3 4 5 3 4 4 4 5 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek