Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HEM206 Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Birey, aile ve toplumun enfeksiyon hastalıklarından korunması, hastalıkların önlenmesi ve hastalık durumunda gereksinimlerin saptanıp, uygun bakımın verilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Dr. Figen Çavuşoğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Avcı Aydın İ. Enfeksiyon hastalıkları. Göktuğ basın yayın dağıtım ve pazarlama. Genişletilmiş ikinci baskı. Ankara 2. Görak. G., Savaşer S., Yıldız S. (2011). Bulaşıcı hastalıklar hemşireliği. İstanbul tıp kitapevi. 1. Baskı. İstanbul. 3. Tünger Ö., Tünger A. (2007). Enfeksiyon hastalıkları el kitabı. Hekimler yayın birliği. Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1-Enfeksiyon hastalığı -Enfeksiyon zinciri Enfeksiyonunun vücuda yayılması 2-Enfeksiyon hastalıklarında görülen belirtiler ve genel bakım ilkeleri 3-Hastane Enfeksiyonları 4-Enfeksiyon hastalıklarının bildirimi ve izolasyon 5-Bağışıklama ve immünizasyon 6-Solunum yolu ile bulaşan enfeksiyon hastalıkları ve hemşirelik bakımı 7-Solunum yolu ile bulaşan enfeksiyon hastalıkları ve hemşirelik bakımı 8-Sindirim sistemi ile bulaşan hastalıklar ve hemşirelik bakımı 9-Ara sınav 10-Sindirim sistemi ile bulaşan hastalıklar ve hemşirelik bakımı 11-Deri ve Mukoza yolu ile bulaşan enfeksiyon hastalıkları ve hemşirelik bakımı 12-Deri ve Mukoza yolu ile bulaşan enfeksiyon hastalıkları ve hemşirelik bakımı 13-Sosyal bulaşıcı hastalıklar ve hemşirelik bakımı 14-Sosyal bulaşıcı hastalıklar ve hemşirelik bakımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
2 Final Sınavı 1 50 50
12 Takım/Grup Çalışması 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Enfeksiyon hastalığı Enfeksiyon zinciri Enfeksiyonunun vücuda yayılması
2 Enfeksiyon hastalıklarında görülen belirtiler ve genel bakım ilkeleri Hastane Enfeksiyonları
3 Enfeksiyon hastalıklarının bildirimi ve izolasyon
4 Bağışıklama ve immünizasyon
5 Solunum yolu ile bulaşan enfeksiyon hastalıkları ve hemşirelik bakımı
6 Solunum yolu ile bulaşan enfeksiyon hastalıkları ve hemşirelik bakımı
7 Solunum yolu ile bulaşan enfeksiyon hastalıkları ve hemşirelik bakımı
8 Sindirim sistemi ile bulaşan hastalıklar ve hemşirelik bakımı
9 Ara sınav
10 Sindirim sistemi ile bulaşan hastalıklar ve hemşirelik bakımı
11 Deri ve Mukoza yolu ile bulaşan enfeksiyon hastalıkları ve hemşirelik bakımı
12 Deri ve Mukoza yolu ile bulaşan enfeksiyon hastalıkları ve hemşirelik bakımı
13 Sosyal bulaşıcı hastalıklar ve hemşirelik bakımı
14 Sosyal bulaşıcı hastalıklar ve hemşirelik bakımı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1242360 Enfeksiyon hastalıklarını ve etkenin özelliklerini öğrenmek
2 1242361 Vücut sistemlerine göre enfeksiyon belirtilerini anlayıp gerekli bakımı verebilme
3 1242362 Bağışıklamanın temel ilkeleri, aktif bağışıklıkta kullanılan temel aşılar ve aşı programları
4 1242363 Hastane enfeksiyonlarının oluşum mekanizmalarının incelenmesi, hastanelerdeki enfeksiyon komitesinin görevleri ve eğitim programlarının değerlendirilmesi
5 1242364 Bakteri ve virüslerin yol açtığı enfeksiyon hastalıklarının klinik seyri ve vücutta ortaya çıkan semptomları öğrenmek
6 1242369 Birey, aile ve toplumu görülen enfeksiyon hastalıkları hakkında bilgilendirmek
7 1242370 İnsanlarda enfeksiyona yol açan bakteri ve virüsleri öğrenmek
8 1242377 Toplum için büyük risk taşıyan hastalıkları öğrenip, gerekli yerlere bildirimini sağlamak ve farkındalık yaratmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69281 Hemşirelik alanındaki bilimsel ve teknolojik kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 69244 Tüm hemşirelik uygulamalarını doğru ve güvenli şekilde kayıt eder
3 69243 Kanıta dayalı kuramsal bilgi ve becerisini hemşirelik eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim alanlarında etkin kullanır.
4 69245 Bakım gereksinimlerini uygulamayabilmek için gerekli örgütsel yapıyı oluşturabilecek koşul ve olanakları sağlar
5 69246 Birey, aile ve toplumun sağlığını etkileyen her türlü değişim ve gelişime duyarlı olur.
6 69289 Yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinerek yaratıcılık ve girişimcilik becerilerini geliştirir ve belgeler.
7 69286 Edindiği kuramsal bilgileri kullanarak birey/aile/toplum, sağlık/hastalık ve çevre ilişkisini anlar ve bütüncül yaklaşımla bireyselleştirilmiş bakım verir.
8 69247 Hemşirelik eğitim, yönetim ve araştırmalarını diğer disiplinler ile işbirliği içerisinde sürdürür.
9 69248 Yazılı ve sözlü temel iletişim becerilerini kullanarak birey, aile, toplum ve sağlık ekibinin tüm üyeleriyle etkili iletişim kurar.
10 69249 Toplumsal sorunlara yönelik çalışmalarda etkin rol alır, meslektaşları ve topluma rol model olur.
11 69250 Hemşirelik ve sağlık politikalarının belirlenmesinde etkin rol üstlenir.
12 69251 Araştırma temelli ve kanıta dayalı çalışmalar ile hemşirelik disiplininin gelişimine bireysel katkı sağlar.
13 69287 Mesleki görev, yetki ve sorumluluklarını kültür, etik ilkelere, kalite, verimlilik ve iş güvenliği ilkelerine ve yasalara uygun yönetir
14 69288 Tüm mesleki bilgi ve becerisini insan hakları ve etik ilkeler çerçevesinde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 2 5 5 5 5 2 2 4 4 4 5
2 5 5 5 5 4 5 5 5 2 2 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5
4 4 3 4 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 5 5 5 4 5 4 4 4 3 5 5 4 4 5
6 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5
7 4 4 5 3 5 4 5 4 3 3 4 4 5 5
8 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek