Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH332 İslam Eğitim Tarihi 927003 3 6 2

Dersin Amacı

İslam'ın doğuşundan itibaren yürütülen din eğitimi faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olmak

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ahmet Çelebi, İslam'da Eğitim Öğretim Tarihi, (çev. Ali Yardım), Damla Yayınları. Ziya Kazıcı, Anahatlarıyla İslam Eğitim Öğretim Tarihi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Hz. Muhammed zamanında eğitim ve öğretim. Medreselerin açılmasından önceki eğitim kurumları; camiler, küttaplar, saraylar, kitapçı dükkanları ve çöl. Selçuklu ve ilk dönem Osmanlı medreseleri. Müfredat programları, öğretmenler ve öğrenciler. Osmanlının son dönemlerinde medreselere ilişkin bazı reform hareketleri. Sıbyan okulları, Rüştiyeler, Sultaniler ve Azınlıklarla yabancılara ait okullar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 1 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hz. Muhammed zamanında eğitim ve öğretim
2 Hz. Muhammed zamanında eğitim ve öğretim
3 Medreselerin açılmasından önceki eğitim kurumları; camiler, küttaplar, saraylar, kitapçı dükkanları ve çöl.
4 Medreselerin açılmasından önceki eğitim kurumları; camiler, küttaplar, saraylar, kitapçı dükkanları ve çöl.
5 Selçuklu ve ilk dönem Osmanlı medreseleri.
6 Medreselerin müfredat programları, öğretmenler ve öğrenciler.
7 Medreselerin müfredat programları, öğretmenler ve öğrenciler.
8 Medreselerin gerileme sebepleri
9 Medreselerin gerileme sebepleri
10 Ara sınav
11 Medreselerde ıslah hareketleri
12 Medreselerde ıslah hareketleri
13 Sıbyan okulları, Rüştiyeler, Sultaniler
14 Sıbyan okulları, Rüştiyeler, Sultaniler
15 Azınlıklarla yabancılara ait okullar.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1264859 Hz. Muhammed zamanında eğitim ve öğretim hakkında bilgi sahibi olur.
2 1264860 Medrese öncesi eğitim kurumlarını tanır.
3 1264861 Medreselerde yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerini bilir.
4 1264862 Medreselerin gerileme sebeplerini açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63838 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 63839 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 63848 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 63840 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 63849 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 63850 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 63841 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 63842 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 63843 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 63844 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 63845 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 63846 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 63847 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
2 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4
3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek