Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH342 Dini Musiki 927003 3 6 2

Dersin Amacı

Öğrencileri yetenekleri ölçüsünde dini musikinin uygulanabilir alanlarında ileri düzey uygulama yapmalarına imkan sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ahmet Çakır

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ubeydullah Sezikli, Makamlarla Türk Din Musikisi Eğitiğm Seti, Dört Mevsim Yayınları, İstanbul, 2012.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Cami musikisi ve bazı tasavvuf musikisi örnekleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 5 1 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 1 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 1 5
54 Ev Ödevi 7 1 7

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Diyafram teknikleri ve uygulaması
2 Şan teknikleri ve uygulaması
3 Saba, rast makamında ezan ve örnek uygulamaları
4 Hicaz ve segah makamında ezan ve örnek uygulamaları
5 Uşşak makamında ezan ve örnek uygulamaları
6 Kamet ve tesbih duasının farklı makamlarda uygulanışı
7 Sala çeşitleri ve örnek uygulamaları
8 Mihrabiye uygulamaları
9 Saba, rast, uşşak ve segah makamında tevşih örnekleri
10 Ara sınav
11 Mevlidin tevhid ve veladet bahirlerinin makamlarına göre okunuşu
12 Mevlidin merhaba, mi'rac ve münacat bahirlerinin makamlarına göre uygulanışı
13 Ramazan ilahileri örnekleri
14 tasavvufi içerikli ilahiler, mersiyeler ve Bektaşi nefesleri örnekleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
115795 1261647 Bu dersi alan öğrenci dini musiki alanında sesini daha iyi kullanır.
115796 1261648 Bu dersi alan öğrenci cami musikisini ve bazı tasavvuf müziği örneklerini ileri düzeyde icra eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63838 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 63839 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 63848 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 63840 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 63849 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 63850 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 63841 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 63842 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 63843 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 63844 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 63845 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 63846 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 63847 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
115795 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4
115796 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek