Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH336 Şükür ve Kanaat Psikolojisi 927003 3 6 2

Dersin Amacı

Öğrencileri şükür ve kanaat psikolojisi hakkında bilgilendirerek, şükür ve kanaatin bireyin ruh sağlığı üzerindeki etkilerini kavratmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hüseyin Peker

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hüseyin Peker, İdare Edemem Anne, Ailede Şükür ve Kanaat Eğitimi, Timaş yay., İstanbul, 2010. Muhlis Akar, Tüketim Ahlâkı, Diyanet Aylık dergi, Sayı:190, Ekim 2006.Fikret Karaman, İsraf Sosyal Bir Felakettir, Diyanet Aylık dergi, Sayı:190, Ekim 2006. Mustafa Özçelik, Açgözlülük ve yalan, Diyanet Aylık dergi, Sayı:221, Mayıs 2009. Mehmet Şeker, Helal Kazanç ve Kanaat, "Güzel Ahlak" İçinde. Diyanet Aylık dergi Eki, Sayı:216, Aralık 2008.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Şükür kavramı, kanaat kavramı, şükür psikolojisi, kanaat psikolojisi, şükür ve kanaatte etkili faktörler, şükür ve kanaatin ruh sağlığına etkisi, Çocuklarda şükür ve kanaat eğitimi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6
54 Ev Ödevi 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse giriş, ders konuları ve kaynaklar hakkında bilgi
2 Şükür kavramı ve psikolojisi
3 Kanaat kavramı ve psikolojisi
4 Şükür ve kanaat duygusunu etkileyen faktörler
5 Kur'an'da şükür ve kanaat
6 Şükür, kanaat ve ruh sağlığı ilişkisi
7 Çocuklara şükür ve kanaat duygusu kazandırmada ailenin rolü
8 Çocuklara şükür ve kanaat duygusu kazandırmada ailenin rolü
9 Şükür ve kanaatte ibadetlerin etkisi
10 Ara sınav
11 Hayata iyimser ve kötümser bakış
12 Farkındalık ve şükür
13 Verme duygusu, şükür ve kanaat
14 Genel değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1486445 Öğrenciler şükür ve kanaat psikolojisini açıklayabileceklerdir.
2 1486446 Şükür ve kanaatle ilgili sorunlara geçerli çözümler önerebileceklerdir.
3 1486447 Derste edindikleri bilgileri yapacakları araştırmalarda kullanabilecek ve elde ettikleri verileri yorumlayıp değerlendirebileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71597 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 71598 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 71607 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 71599 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 71608 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 71609 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 71600 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 71601 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 71602 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 71603 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 71604 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 71605 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 71606 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 3 3 4 2 4 3 3 4 4 2
2 4 4 3 2 4 3 3 3 4 4 5 3 4
3 4 4 5 3 5 5 4 3 5 3 2 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek