Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH338 Hz.Peygamber'in Savaşları 927003 3 6 2

Dersin Amacı

Hz. Peygamber döneminde yapılan savaşlar hakkında, vahiy, rivayet ve uygulama verileri çerçevesinde öğrenmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İsrafil BALCI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İsrafil BALCI, Hz. Peygamber'in Savaşlarında İlahi Yardım, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2014. Muhammed Hamidullah, Hz. Peygamber'in Savaşları, çev. Salih Tuğ, İstanbul 1981. Elşad Mahmudov, Sebepleri ve Sonuçları Açısından Hz. Peygamber'in Savaşları, İSAM Yayınları, İstanbul 2010. Kur'ân-ı Kerîm ve İlgili Hadis literatürü

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hz. Peygamber dönemindeki savaşlar, seriyeler (müfreze birliklerle yapılan askerî operasyonlar), savaş sürecine gelinmesi, savaş ve barış ilişkisi, Kur'ân'da ve Sünnette (uygulamada) savaş ve barış. Savaş hukuku, savaşta ahlakilik gibi konular dersin içeriğini kapsayan konulardır

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 9 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Arap-İslâm Kültüründe Savaş ve Barış
2 Kur'ân'da Savaş ve Barış
3 Hadis Literatüründe Savaş ve Barış
4 Hz. Peygamber zamanında gönderilen seriyeler
5 Bedir Savaşı
6 Uhud Savaşı
7 Hendek Savaşı
8 Huneyn Savaşı
9 Mu'te Savaşı
10 Sınav
11 Tebûk Seferi
12 Savaş Ahlakı
13 Ganimetler ve Savaş Esirleri
14 Savaşlarda İlahi Yardım Meselesi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1264632 Hz. Peygamberin girdiği savaşlar hakkında bilgi sahibi olur
2 1264633 Kur'an ve Sünnetteki savaş ve barış kavramlarını öğrenir
3 1264634 İslam'ın savaşa bakışını, savaş ahlakını ve hukukunu öğrenir
4 1264635 Ganimet, savaş esiri gibi konularda bilgi sahibi olur
5 1264636 Hz. Peygamber'in savaşlarındaki İlahi yardım konusunu kavrar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63838 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 63839 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 63848 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 63840 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 63849 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 63850 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 63841 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 63842 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 63843 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 63844 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 63845 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 63846 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 63847 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 3 3 4 3 3 3 4 5 2
2 4 5 5 5 3 3 4 3 3 3 4 5 2
3 4 5 5 5 3 3 4 3 3 3 4 5 2
4 4 5 5 5 3 3 4 3 3 3 4 5 2
5 4 5 5 5 3 3 4 3 3 3 4 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek