Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İPF302 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 927003 3 6 2

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere gelişim ve öğrenmeye ilişkin temel konular hakkında bilgi vermektir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ali Rıza AYDIN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Eğitim Psikolojisi, Ed. Binnur Yeşilyaprak, Ankara, 2010. Ziya Selçuk, Eğitim Psikolojisi, Ankara, 2010.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gelişim ve öğrenme psikolojisine giriş. Gelişimin doğası. Bedensel ve devinsel gelişim. Bilişsel gelişim. Dil gelişimi. Freud'un kişilik kuramı. Ahlak gelişimi. Öğrenmenin doğası. Öğrenmede davranışsal yaklaşımlar. Sosyal öğrenme kuramı. Gestalt ve insancıl yaklaşımda öğrenme. Bilgiyi işleme modeli. Bloom'un tam öğrenme modeli ve yapılandırmacılık.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gelişim ve Öğrenme Psikolojisine Giriş 1. hafta.docx
2 Gelişimin Doğası 2. hafta.docx
3 Bedensel ve Devinsel Gelişim 3. hafta.docx
4 Bilişsel Gelişim 4. hafta.docx
5 Dil Gelişimi 5. hafta.docx
6 Freud'un Kişilik Kuramı 6. hafta.docx
7 Ahlak Gelişimi 7. hafta.docx
8 Öğrenmenin Doğası 8. hafta.docx
9 Öğrenmede Davranışsal Yaklaşımlar 9. hafta.docx
10 Ara Sınav 10. hafta.docx
11 Sosyal Öğrenme Kuramı 11. hafta.docx
12 Gestalt ve İnsancıl Yaklaşımda Öğrenme 12. hafta.docx
13 Bilgiyi İşleme Modeli 13. hafta.docx
14 Bloom'un Tam Öğrenme Modeli ve Yapılandırmacılık 14. hafta.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1298814 Bu dersi alan öğrenci, eğitim ve psikoloji kavramlarının anlamını açıklayabilecek.
2 1298815 Gelişimle ilgili temel kavramları tanımlayabilecek.
3 1298816 Freud'un kişilik kuramını bilebilecek.
4 1298817 Öğrenme ile ilgili kavramları tanıyabilecek
5 1298818 Bedensel ve devinsel büyüme ile ilgili kavramları öğrenebilecek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63838 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 63839 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 63848 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 63840 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 63849 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 63850 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 63841 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 63842 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 63843 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 63844 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 63845 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 63846 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 63847 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek