Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İPF304 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 927003 3 6 2

Dersin Amacı

Eğitimde program geliştirmeye ilişkin temel kavramların kavranması, program geliştirmenin temellerinin kavranması, bir program tasarısı için ihtiyaç analizi yapabilmek, program geliştirme sürecinde uygun desen ve modelleri seçebilmek, bir program tasarısı hazırlayabilme ve değerlendirebilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. MUrat GÖKALP

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özcan Demirel, Eğitimde Program Geliştirme: Kuramdan Uygulamaya, Ankara: Pegem Akademi, 2010. Münire Erden, Eğitimde Program Değerlendirme, Ankara: Pegem A Yayınları, 1995. Hasan Şeker, Eğitimde Program Geliştirme: Kavramlar ve Yaklaşımlar. Ankara: Anı Yayınları, 2012. Krathwohl, D. ve Anderson, L., Öğrenme Öğretim ve Değerlendirme ile İlgili Bir Sınıflandırma, (Çev. Durmuş Ali Özçelik), Ankara: Pegem Akademi, 2010.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Eğitimde program geliştirme kavramları, program geliştirmenin tarihi, felsefi, psikolojik ve toplumsal temelleri, program geliştirme yaklaşımları ve modelleri, eğitimde ihtiyaç belirleme ve değerlendirme, program geliştirmenin planlanması, program tasarısı hazırlama süreçleri, programın denenmesi, programa süreklilik kazandırılması, program geliştirmede yeni yönelimler ve sürece etkileri, çeşitli program geliştirme çalışmalarının incelenmesi, örnek program taslağının hazırlanması ve değerlendirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 1 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Alan eğitiminde öğretim programı geliştirme süreçleri, kavramlar ve tanımlar 1 hafta.docx
2 Öğretim programının incelenmesi 2.hafta.docx
3 Öğretim programlarının uygulanmasında yaşanan temel sorunlar 3.hafta.docx
4 Farklı öğretim programlarının felsefesi 4.hafta.docx
5 Eğitimde uygulanan temel öğretim programı desenleri 5.hafta.docx
6 Kazanımların Taksonomisi 6.hafta.docx
7 Öğretim ve planlamanın prensipleri, ders öğretim programını planlamanın önemi 7.hafta.docx
8 Yıllık, ünite ve günlük plan geliştirme 8. hafta.docx
9 Konu seçimi ve organizasyonu için stratejiler 9 ve 10. hafta.docx
10 Ara sınav
11 Eğitim durumlarının düzenlenmesi ve sınama durumları 11. hafta.docx
12 Eğitimde yöntem ve stratejiler 12. hafta.docx
13 Öğretim materyali seçimi ve temel özellikleri 13.hafta.docx
14 Yaşam temelli yaklaşım, yaşam boyu öğrenme, gibi eğitiminde kullanılan yeni yaklaşımlar 14.hafta.docx
15 Öğretmen yeterlikleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1264520 Öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanmasını kavrar.
2 1264521 Öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkilendirilmesini yapar.
3 1264522 Klasik ve modern öğretim ilke ve yöntemlerini açıklar.
4 1264523 Program geliştirme sürecini açıklar.
5 1264524 Program geliştirme kuram ve yaklaşımlarını açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63838 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 63839 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 63848 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 63840 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 63849 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 63850 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 63841 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 63842 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 63843 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 63844 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 63845 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 63846 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 63847 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4
2 3 5 4 5 3 5 5 4 4 4 4 4 4
3 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4
4 4 5 5 4 5 4 3 3 4 4 5 3 4
5 5 5 4 4 4 3 4 5 4 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek