Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İPF306 SINIF YÖNETİMİ 927003 3 6 2

Dersin Amacı

Öğrenme ve öğretme sürecinde sınıf yönetiminin önemini fark edebilme, başarılı bir öğrenme ve öğretme süreci için uygun sınıf ortamı yaratmaya yönelik bilgi, beceri ve tutumu geliştirebilme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Hasan DAM

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Küçükahmet, L. (Editör) (2011). Sınıf yönetimi. Ankara: Pegem Akademi. Karip, E. (Editör) (2014). Sınıf yönetimi. Ankara: Pegem Akademi. Özdemir, M. Ç. (Editör) (2011). Sınıf yönetimi. Ankara: Pegem Akademi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Sınıf yönetimi: İlkeler ve modeller; sınıfın fiziksel, sosyal ve eğitsel çevresini düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, iletişim, motivasyon, zaman yönetimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 1 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 1 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar I. SINIF YÖNETİMİ-giriş.ppt
2 Sınıf yönetimini etkileyen faktörler sınıf yönetimini etkiyelen faktörler-ö.pptx
3 Sınıf ortamının fiziksel düzeni Sınıfın fiziksel düzeni.ppt
4 Öğretim sürecinin yönetimi ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ.ppt
5 Sınıfta zaman yönetimi zaman yönetimi.s7.ppt
6 Sınıfta öğretmen-öğrenci iletişimi SINIFTA ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ İLETİŞİMİ-SINIF YÖNETİMİ.ppt
7 Sınıfta öğretmen-öğrenci iletişimi SINIFTA ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ İLETİŞİMİ-SINIF YÖNETİMİ.ppt
8 Sınıfın ilişki düzenini oluşturma SINIFIN İLİŞKİ DÜZENİNİ OLUŞTURMA-SINIF YÖNETİMİ.ppt
9 Ara sınav
10 Sınıfta motivasyon SINIFTA MOTİVASYON.ppt
11 Sınıf kuralları ve disiplin Sınıf Kuralları.ppt
12 Sınıfta sorun davranışların yönetimi sorun davranışların yönetimi.pptx
13 Sınıfta sorun davranışların yönetimi sorun davranışların yönetimi.pptx
14 Sınıfta özel öğrencilerin yönetimi ÖZEL ÖĞRENCİLERİN YÖNETİMİ.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1264435 Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramları kavrar ve sınıf ortamında etkili iletişim kurar.
2 1264436 Sınıf içi kuralların önemini kavrar ve farklı disiplin modellerini karşılaştırır.
3 1264437 Öğretim faaliyetlerinin nasıl planlanacağı ve yönetileceği hakkında bilgi sahibi olur ve öğrenme-öğretme sürecinde zamanı yönetir.
4 1264438 Sınıf ortamında motivasyonu etkileyen etkenlerin farkında olur.
5 1264439 Sınıfta istenmeyen davranışlara yönelik önleme ve müdahale stratejilerini kullanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63838 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 63839 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 63848 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 63840 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 63849 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 63850 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 63841 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 63842 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 63843 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 63844 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 63845 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 63846 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 63847 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4
2 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3
3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4
4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4
5 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek