Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH340 Epigrafi-Paleografi 927003 3 6 2

Dersin Amacı

Bu dersin amacı araştırmacıların Osmanlı Türkçesi ile yazılmış metinlerle mimari eserler üzeinde yer alan kitabeleri okuyabilmeleri hususunda bilgilendirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Recep GÜN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gökbilgin, M.T., Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi, İst. Uğur Ahmet, Epigrafi ve Paleografi, Ankara 1983. Meydan Larousse, “Paleofrafi” Mad. C. IX, İstanbul 1972. Meydan Larousse, Epigrafi” Mad. C. VI, İstanbul 1972. Timurtaş, F. K., Osmanlı Türkçesine Giriş, 2000. Timurtaş, F. K., Osmanlı Türkçesi Grameri,1999.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Paleografi ve Epigrafinin tanımı, kapsamı ve kullanım alanları. Osmanlı Alfabesi ve Osmanlıca Dilbilgisi. Eski vesika ve mimari eserler üzerindeki kitabe örneklerini okuma uygulaması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 13 13 1
34 Okuma 13 13 1
54 Ev Ödevi 13 24 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
34 Okuma 13 1 13
54 Ev Ödevi 13 1 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Paleografi ve Epigrafi kelimelerinin tanımı, kapsamı ve kullanım alanları / Osmanlıca harflerin tanıtımı ve okunuşları
2 Osmanlı Türkçe’sinde yer alan Arapça ve Farsça kelimeler / Arapça ve Farsça kelimelerin imla özellikleri
3 Osmanlı Türkçesinde sayılar, Hicri aylar ve sembolleri
4 Osmanlı diplomatik ilmi ve doğuşu / Osmanlı diplomatik ilminin bazı temel kuralları / Kağıt türleri ve kullanılışı
5 Osmanlı vesikalarının genel tasnifi ve özellikleri / Fermanlar / Tuğralar / Beratlar / Hatt -ı Hümayunlar/ Sened-i Hakani vs.
6 Aklam-ı Sitte / Kitabe kavramı/ Kitabelerin dil ve yazı türleri açısından özellikleri / Kitabelerin içerik açısından özellikleri/ Kitabelerin malzeme açısından özellikleri / Kaligrafik özellik taşıyan kitabeler.
7 Okuma Çalışmaları (matbu metinler)
8 Okuma Çalışmaları (nesih el yazması örnek metinler)
9 Okuma Çalışmaları (rik'a el yazması örnek metinler)
10 Ara sınav
11 Okuma Çalışmaları (talik el yazması örnek metinler)
12 Okuma Çalışmaları (sülüs kitabe örnekleri )
13 Okuma Çalışmaları (talik kitabe örnekleri )
14 Okuma Çalışmaları (mezar taşı kitabeleri )
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1261808 Bu dersi alan öğrenci akademik düzeyde tarih araştırması yapar, geçmişin tecrübelerinden faydalanarak günün olaylarını daha doğru değerlendirir.
2 1261809 Bu dersi alan öğrenci sanat tarihi alanında yapılan çalışmalarda daha sağlıklı sonuçların elde dilmesine katkı sağlar.
3 1261810 Bu dersi alan öğrenci geşmiş medeniyetlerin dünya mirasına yaptıkları katkıların gün yüzüne çıkarılmasına yardımcı olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63838 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 63839 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 63848 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 63840 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 63849 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 63850 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 63841 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 63842 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 63843 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 63844 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 63845 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 63846 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 63847 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4
2 4 5 4 4 3 4 4 5 4 3 5 4 3
3 3 3 4 5 5 4 5 4 5 4 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek