Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH439 Din-Sanat İlişkisi 927003 4 7 2

Dersin Amacı

Dünyada mevcut çeşitli sanat anlayışlarının özellikle de İslam sanatının oluşum ve gelişiminde dinin etkilerini tahlil ve tespit ederek ortaya koymak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yılmaz CAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

N. Çam, İslamda Sanat Resim ve Mimari, Ankara 1994 Y.Can-R.Gün, Türk İslam Sanatları ve Estetiği, İstanbul 2006 B. Toprak, Din ve Sanat, İstanbul 1962 E.Akyürek, Bizans'ta Sanat ve Ritüel: Kariye Güney Şapelinin İkonografisi ve İşlevi, İstanbul 1996 B.Ayvazoğlu, İslam Estetiği, İstanbul 1992

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kronolojik seyir içinde dinler ile sanat arasında nasıl bir ilşiki kurulmuş, dinler sanatı nasıl etkilemiştir. Yeryüzünde yaşayan önemli dinlerin özellikle de İslam Dini’nin sanat uğraşılarına bakışı ve yaşanan ilişkinin boyutları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 10 2 20
54 Ev Ödevi 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Din, sanat ve ikonografi kavramları
2 Din ile sanat arasındaki ilişkinin mahiyeti ve boyutları
3 Eski uygarlıklarda din ve sanat
4 Hristiyanlık öncesi Antik dönemde din ve sanat
5 Hristiyanlık ve sanat
6 Hristiyan ikonografisi
7 Yahudilik ve sanat
8 Budizm, diğer Uzakdoğu dinleri ve sanat
9 İslam ve sanat
10 Ara sınav
11 Sanatın İslam mantığındaki yeri
12 İslam’ın itikadi, ahlaki ve ameli ilkelerinin sanata yansımaları
13 İslam sanatında tasvir konusu
14 İslam’ın estetik anlayışı
15 Dönem sonu sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1261284 Genel anlamda sanat olgusunun oluşum ve gelişiminde dini anlayışların etkili olduğunu bilecekler.
2 1261285 Hıristiyanlığın ikonografik tasvirlerle Batı sanatında oldukça etkili olduğunu kavrayacaklar.
3 1261286 İslam sanatının özellikle tasvir konusunda dinden fazlaca etkilendiğini anlayacaklardır.
4 1261287 Kısaca her sanat anlayışının az veya çok dinden etkilenmiş olabileceği gerçeğini anlayacaklardır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63838 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 63839 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 63848 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 63840 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 63849 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 63850 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 63841 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 63842 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 63843 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 63844 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 63845 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 63846 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 63847 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 5 4 5 3 4 5 4 3 5
2 5 4 4 3 4 5 3 4 5 5 3 4 5
3 5 3 3 4 5 4 5 3 4 5 4 5 4
4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek