Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH441 Türk İslam Edebiyatının Kaynakları 927003 4 7 2

Dersin Amacı

Türk İslam edebiyatının tarihi ve muhteva kaynaklarını öğretmek; edebi şahısları yaşadıkları yüzyıllara göre tanıtmak; Türk İslam edebiyatı kaynaklarının edebi metinlere nasıl yansıdığını aktarmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Ü. Halil İbrahim HAKSEVER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Türk İslam Edebiyatı, ed. Ali Yılmaz, Grafiker Yayınları. Divan Şiiri Sözlüğü, İskender Pala, Kapı Yayınları. Türk İslam Edebiyatı, Halil İbrahim Şener, Alim Yıldız, Rağbet Yayınları. Bilal Kemikli, Türk İslam Edebiyatı Giriş, Emin Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türk İslam edebiyatının tarihi kaynakları; kültür kaynakları; dini kaynakları; İran edebiyatının Türk İslam edebiyatına etkisi; Kur'ân ayetlerinin edebi metinlerdeki kullanımı; hadis-edebiyat ilişkisi; fıkıh-edebiyat ilişkisi; dini kaynakların Türk-İslam edebiyatına etkisi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
9 Problem Çözümü 5 2 10
11 Soru-Yanıt 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türk İslam Edebiyatının kaynakları hakkında genel bilgi
2 İslam öncesi Türk kültürünün edebiyata etkisi
3 İran edebiyatının Türk edebiyatına etkisi
4 Diğer tarihi kaynaklar
5 Dini kaynaklar
6 Muhteva kaynakları
7 Muhteva kaynağı olarak Kur'ân-ı Kerim
8 Edebi metinlerde ayet telmih ve iktibasları
9 Edebi metinlerde hadis telmih ve iktibasları
10 Vize sınav haftası
11 Muhteva kaynağı olarak Hz. Muhammed (s.a.s)'in hayatı
12 Peygamber kıssaları
13 Fıkıh-Edebiyat ilişkisi
14 Diğer dini muhteva kaynakları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1264486 Bu dersi alan öğrenciler, Türk İslam edebiyatının tarihi kaynaklarını öğrenirler.
2 1264487 Bu dersi alan öğrenciler, Türk İslam edebiyatının muhteva kaynaklarını öğrenirler.
3 1264488 Bu dersi alan öğrenciler, Türk İslam edebiyatında önemli şahsiyetleri ve eserleri tanırlar.
4 1264489 Bu dersi alan öğrenciler, İslam dininin Türk edebiyatını nasıl etkilediğini anlarlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63838 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 63839 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 63848 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 63840 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 63849 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 63850 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 63841 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 63842 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 63843 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 63844 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 63845 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 63846 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 63847 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 3 4 5 3 3 4 3 3 4 4 4
2 3 3 4 2 3 5 3 4 3 4 3 4 3
3 4 4 5 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3
4 4 3 3 4 3 3 3 3 5 4 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek