Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH455 MİTOLOJİYE GİRİŞ 927003 4 7 2

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı temelde kutsala dair bir anlatı olan mitolojinin ne’liğini öğrenciye kavratarak kutsal metinlerle ilgili daha sağlıklı bir değerlendirme ve yorum yapabilmesini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mahmut AYDIN & Prof. Dr. Cengiz BATUK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mircea Eliade, Mitlerin Özellikleri, .İstanbul: Simavi Yay. 1998. Karen Armstrong, Mitlerin Kısa Tarihi, İstanbul: 2016. Joseph Campbell, Mitolojinin Gücü, İstanbul: MediaCat, 2007. Donna Rosenberg, Dünya Mitolojisi, Ankara: İmge Kitabevi, 2003.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste mitolojinin mahiyeti ve temel özellikleri inceleme konusu yapılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 14 20 1
11 Soru-Yanıt 11 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 1 14
11 Soru-Yanıt 10 4 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş: Mit, Mitos ve Mitoloji kavramları
2 Mitlerin fonksiyonları, işlevleri,
3 Mitlerin Kökeni Sorunu ve Kadim toplum ve inançlarla ilgisi
4 Mit, Din, Toplum ve İnanan İnsan Mitoloji ve Kutsal Metinler
5 Kozmogoni Mitleri
6 Yaratılış Mitleri
7 Ritüel Mitleri, Köken Mitleri ve Kahramanlık Mitleri
8 Eskatoloji Mitleri
9 Vize haftası
10 Kadim Mitolojiler
11 Yunan Mitolojisi
12 Türk Mitolojisi
13 Ortadoğu Mitolojisi
14 Uzakdoğu Mitolojisi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1261067 Mitoloji ya da kutsal anlatı kavramı çerçevesindeki tartışmalardan haberdar olacaklardır.
2 1261068 Farklı inançlar içindeki mitolojik anlatıları bir arada görme ve mukayese yapma imkanı bulacaklardır.
3 1261069 Mitolojik söylemin nasıl ortaya çıktığı ve geliştiği konusunda malumat sahibi olacaklardır.
4 1261070 Yaşadıkları coğrafyayı daha yakından tanıma imkanı bulacaklardır.
5 1261071 Tez, rapor, grup ve dönem ödevi hazırlayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63838 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 63839 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 63848 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 63840 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 63849 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 63850 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 63841 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 63842 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 63843 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 63844 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 63845 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 63846 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 63847 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 5 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3
2 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4
3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4
4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4
5 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek