Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH431 Küreselleşme ve Din 927003 4 7 2

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencileri küreselleşmenin siyasi, ekonomik ve sosyal sonuçlarına yönelik olarak eğitmektir. Tamamlayıcı bir bakış açısı olarak, küresel dünyada dinlerin konumları küreselleşme literatürüyle birlikle incelenecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Erkan Perşembe

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Elwood,Wayne, Küreselleşmeyi anlama kılavuzu, Metis Y.,İstanbul 2005 Robertson, Roland, Küreselleşme Toplum kuraqmı ve küresel kültür, Bilim ve Sanat Y.,Ankara 1999. Çoştu, Yakup, Küreselleşme Kapsamında Din, Yüksek Lisans tezi, Samsun 2003.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders, küreselleşmenin anlaşılmasına yönelik çeşitli teorik yaklaşımları, ve küreselleşmenin dünyada yol açtığı yapısal, kültürel ve ekonomik değişiklikleri kapsayacak bilgilendirmeleri temel alacaktır. Daha sonra küreselleşmenin dinlerle olan karşılıklı etkileşimi dikkate alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
6 Uygulama/Pratik 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 85 1
39 Rapor Sunma 1 15 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
21 Rapor Sunma 1 8 8
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Küreselleşme Tanımı
2 Küreselleşmenin tarihsel gelişimi
3 Küreselleşmenin aşamaları
4 İdeolojik ve siyasi gelişmeler Teknolojik gelişmeler
5 Küresel iletişim ve medya Ekonomik gelişmeler
6 Çokuluslu güçler egemenliği
7 Vize
8 Küreselleşmenin boyutları ve küreselleşmeye eleştiriler
9 Küreselleşme din ilişkileri
10 Küresel çağda dinler ve geleceği
11 Dinlerin küresel var olma konumları
12 Küreselleşme sürecinde din ve terör hareketleri
13 Küreselleşme ve Müslüman dünya
14 Genel değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1261683 Öğrenciler, küreselleşme söyleminin temel kavramlarını tanımlayabilecektir.
2 1261684 Küreselleşmeye yönelik teorik tartışmaları karşılaştırabilecektir.
3 1261685 Küreselleşmenin dünya üzerindeki etkisini ve sonuçlarını tartışabilecektir.
4 1261686 Küresel dünyada dinlerin konumunu çok yönlü olarak analiz edebileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63838 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 63839 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 63848 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 63840 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 63849 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 63850 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 63841 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 63842 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 63843 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 63844 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 63845 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 63846 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 63847 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 4 2 3 2 4 3 4 2
2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 2
3 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 5 2
4 5 4 5 5 4 5 3 3 4 5 4 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek