Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH433 Değerler Eğitimi 927003 4 7 2

Dersin Amacı

Değerler eğitiminin tarihsel temellerini, değerler eğitiminin bireysel ve toplumsal amaçlarını ve değerler eğitimi yaklaşımlarını kavratmak. Ahlak,değer, kişilik ve karakter kavramları kapsamında ahlak alanında yazılmış klasik ve güncel eserlerin incelendiği, ahlak gelişim kuramları, İslam ahlakı, değerler eğitimi, okulda ailede ve sınıfta değerler eğitimi üzerinde değerlendirme yapılan derstir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hüseyin Peker

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Recep Kaymakcan-Hasan Meydan, Ahlak değerler ve eğitimi, Dem yay. İstanbul, 2014. DİA İslam Ansiklopedisi, «ahlak», «fazilet» , «ahlak-ı alai» , ahlak-ı nasıri», «İHYÂÜ ULÛMİ’d-DÎN», «şahsiyet», ve «edep» maddesi. Mustafa Çağrıcı, Ana hatlarıyla İslam Ahlakı, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2000. Mehmet Zeki AYDIN – Şebnem AKYOL GÜRLER, Okulda Değerler Eğitimi, Nobel, Ankara 2013. Ahmet ÇAĞLAYAN, Ahlak Pusulası Ahlak ve Değerler Eğitimi, Dem, İstanbul 2006. Ed. Recep Kaymakcan-Z. Şeyma ARSLAN-Mahmut ZENGİN, Değerler ve Eğitim, Dem, İstanbul 2004. Ahmet CEVİZCİ, Etiğe Giriş, Paradigma, İstanbul 2002. Ekşi, H.; Katılmış A.(2016). Uygulama Örnekleriyle Değerler Eğitimi. Ankara. Nobel Yayıncılık. Köylü, M.(2016). Teoriden Pratiğe değerler Eğitimi. Ankara: Nobel Yayıncılık Ulusoy, K.; Dilmaç, B. (2014) . Değerler Eğitimi . Ankara: Pegem Akademi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ahlak,değer, kişilik ve karakter kavramları kapsamında ahlak alanında yazılmış klasik ve güncel eserlerin incelendiği, ahlak gelişim kuramları, İslam ahlakı, değerler eğitimi, okulda ailede ve sınıfta değerler eğitimi üzerinde değerlendirme yapılan derstir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
54 Ev Ödevi 2 12 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Değerler Eğitimi: Değer, Ahlak ve Karakter kavramları Değerler Eğitiminin Amaçları
2 Ahlak, etik, ahlaki davranış, dışsal ahlak, içsel ahlak, değer, erdem, fazilet, kişilik, karakter kavramları
3 Ahlak ve değerler eğitiminin önemi, amacı, imkânı
4 Değerler Eğitiminde Yaklaşımlar
5 Ahlak Gelişimi 1: Psikanaliz, Davranışçılık
6 Ahlak Gelişimi 2: J. Dewey
7 Ahlak Gelişimi 3: Piaget
8 Ahlak Gelişimi 4: Kohlberg
9 Ara Sınav
10 Değerler Eğitimini Etkileyen Faktörler: Aile-Okul- Toplum- Medya
11 Değerler Eğitimi Yaklaşımları 1: Değerleri Telkin Etmek
12 Değerler Eğitimi Yaklaşımları 2: Değerleri Açıklamak
13 Değerler Eğitimi Yaklaşımları 3: Ahlaki İkliem tartışması
14 Değerler Eğitimi Yaklaşımları 4: Değer Analizi
15 Genel Değerlendirme
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1486313 Değer, ahlak, fazilet, edep kavramlarını tanımlar.
2 1486314 Ahlak ve değer eğitimine dair örnek çalışmalara örnekler verir.
3 1486315 İslam ahlakını tanımlar. İslam ahlak düşüncesinin gelişim yönlerini bilir.
4 1486316 Değerler eğitimi hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71597 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 71598 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 71607 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 71599 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 71608 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 71609 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 71600 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 71601 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 71602 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 71603 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 71604 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 71605 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 71606 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 4 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3
2 3 2 3 4 3 3 3 2 4 3 4 3 5
3 3 3 2 3 3 4 3 3 5 3 4 2 2
4 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek