Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH437 Yetişkin Din Eğitimi 927003 4 7 2

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere yetişkinleri temel özellikleriyle tanıtmak ve onların eğitim ve öğretim özelliklerini öğretmektir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Köylü, M., 2000. Yetişkin Din Eğitiminin Teorik Temelleri, Etüt Yay. Samsun. Yaygın Din Eğitiminin Sorunları Sempozyumu, Kayseri, 2003.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Yetikin din eğitimine giriş. Yetişkinlik döneminin temel özellikleri. Yetişkinlik dönemi eğitim ve öğretim. Cami ve Kuran kurslarında din eğitimi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 1 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yetişkin eğitiminin önemi
2 Yetişkinliğin temel özellikleri
3 Yetişkinlik dönemi öğrenme ve zeka
4 Yetişkinlik döneminde eğitim ve öğretim faaliyetleri
5 Yetişkinlik dönemi dini gelişim ve dini hayat.
6 Türkiye’de cami eğitimi, önemi, zayıf ve güçlü yönleri.
7 Yetişkinlere ilişkin öğretim metotları.
8 Yetişkinlere ilişkin öğretim metotları.
9 Yetişkinlik dönemi din eğitiminin temel ilkeleri
10 Ara sınav
11 Camilerde sunulan yetişkin din eğitimi.
12 Hutbe ve vaazlar.
13 Yetişkinlik din eğitimcilerinde bulunması gereken nitelikler
14 Yetişkin din eğitimine ilişkin bazı genel sorunlar ve çözüm önerileri.
15 Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1264839 Yetişkinlerin temel özelliklerini öğrenebilme
2 1264840 Yetişkinlik döneminde yapılacak din eğitimi faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63838 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 63839 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 63848 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 63840 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 63849 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 63850 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 63841 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 63842 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 63843 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 63844 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 63845 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 63846 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 63847 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4
2 3 4 4 3 3 4 4 5 4 5 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek