Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH432 Ruh Sağlığı ve Din 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Çok boyutlu bir fenomen olan din ya da dini inanç ve uygulamalar ile ruh sağlığı arasında anlamlı bir ilişki olduğunu kavramaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ali Rıza Aydın

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Asım Yapıcı, Ruh Sağlığı ve Din, Adana, 2007. Mustafa Merter, Dokuz Yüz Katlı İnsan, İstanbul, 2006. Kemal Sayar, Hüzün Hastalığı, İstanbul, 1995. Sefa Saygılı, Strese Son, İstanbul, 2001.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Psiko-sosyal uyum çerçevesinde ruh sağlığı ve kriterleri Dindarlık boyutları Ruh sağlığı bağlamında dinin bireysel ve sosyal hayata etkileri Dindarlık, ahlaki davranışlar ve sosyal uyum Dindarlık, evlilik ve cinsel hayat Dindarlık ve bedensel sağlık Dindarlık ve mutluluk Dindarlık ve öz saygı Dindarlık ve kaygı Dindarlık ve depresyon Dindarlık ve intihar Dindarlık ve başa çıkma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 7 7
5 Derse Katılım 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
54 Ev Ödevi 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dindarlık Boyutları
2 Psiko-sosyal Uyum Çerçevesinde Ruh Sağlığı ve Kriterleri
3 Ruh Sağlığı Bağlamında Dinin Bireysel ve Sosyal Hayata Etkileri
4 Dindarlık ve Ahlaki Davranışlar
5 Dindarlık, Alkol ve Uyuşturucu Kullanımı
6 Dindarlık, Evlilik ve Aile
7 Dindarlık ve Bedensel Sağlık
8 Dindarlık ve Mutluluk
9 Dindarlık ve Öz Saygı
10 Ara Sınav
11 Dindarlık ve Kaygı
12 Dindarlık ve Depresyon
13 Dindarlık ve İntihar
14 Dindarlık ve Başa Çıkma
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1264400 Bu dersi alan öğrenci, dinin kişisel doyuma etkisinin genellikle pozitif olduğunu bilebilecek.
2 1264401 Dini inançların, dindar insanların performanslarını artırdığını anlayabilecek.
3 1264402 Dini başa çıkma yöntemlerinin mutluluk için önemli anlamlar içerdiğini öğrenebilecek.
4 1264403 Dinin stresin oluşumunu engelleyici bir işlevi olduğunu kavrayabilecek.
5 1264404 Dini inanç ve bağlanmanın intihar riskini azalttığını bilebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63838 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 63839 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 63848 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 63840 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 63849 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 63850 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 63841 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 63842 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 63843 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 63844 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 63845 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 63846 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 63847 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 4
2 3 3 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2
3 3 5 1 4 3 2 4 3 3 4 4 3 3
4 4 4 3 3 4 3 2 3 5 3 4 2 3
5 5 5 4 4 3 4 5 3 4 4 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek