Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İPF402 REHBERLİK 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerde ortak bir rehberlik anlayışı geliştirmek, rehberlik ilke ve tekniklerini tanıtmak, eğitimde rehberlik hizmetlerinin önemini kavratmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Mevlüt Kaya

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gürhan Can (Ed.), Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Pegem Yayını. Muharrem Kepçeoğlu, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Alkım Yayını. Binnur Yeşilyaprak, Eğitimde Rehberlik Hizmetleri, Nobel Yayını. Hasan Tan, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Alkım Yayını. Yıldız Kuzgun, Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Nobel Yayını. MEB Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği MEB İlköğretimde Yöneltme Yönergesi Rehberlik KPSS Hazırlık Kitapları

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğrenci kişilik hizmetleri, rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri ve gelişimi, rehberliğin çeşitleri, rehberlik servisleri (hizmetleri), bireyi tanıma teknikleri, özel eğitim ve rehberlik, okul rehberlik programının geliştirilmesi, rehberlikte örgüt ve personel, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
17 Alan Çalışması 1 10 10
27 Makale Yazma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 11 11
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çağdaş Eğitim Sisteminde Öğrenci Kişilik Hizmetleri ve Rehberlik 1.Ünite.pptx
2 Rehberliğin Çeşitleri 2.Ünite.pptx
3 Okullarda Rehberlik Hizmet Alanları ve Birimleri 3.Ünite.pptx
4 Eğitsel Rehberlik 4.Ünite.pptx
5 Mesleki Rehberlik 5.Ünite.ppt
6 Kişisel Rehberlik 6.Ünite.pptx
7 Bireyi Tanıma Teknikleri-I: Bireyi Tanımanın Amacı, İlkeleri ve Testler 7.Ünite.ppt
8 Ara sınavı (Vize)
9 Bireyi Tanıma Teknikleri II: Kendini Anlatma Teknikleri 8.Ünite.ppt
10 Bireyi Tanıma Teknikleri-III: Gözlemsel Teknikler 9.Ünite.pptx
11 Özel Eğitim ve Rehberlik 10.Ünite.pptx
12 Okul Rehberlik Programlarının Geliştirilmesi 11.Ünite.pptx
13 Rehberlikte Örgüt ve Personel 12.Ünite.pptx
14 Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği 13.Ünite.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1287424 Çağdaş eğitim sisteminde öğrenci kişilik hizmetleri ve rehberliğin yeri ve önemi kavrar.
2 1287425 Rehberliğin çeşitlerini ve hizmet alanlarını açıklar.
3 1287426 Eğitsel, mesleki ve kişisel rehberlik hizmetlerini kavrar.
4 1287427 Eğitimde öğrenciyi tanımanın önemini kavrar ve öğrenciyi tanımada bu tekniklerin nasıl kullanılacağını açıklar.
5 1287428 Özel eğitimde rehberlik hizmetlerini açıklar.
6 1287708 Okul rehberlik programının geliştirilmesinde öğretmenini rol ve görevlerini açıklar.
7 1287709 Rehberlik hizmetlerinin örgüt yapısını kavrayarak, öğretmenlerin bu yapıdaki görevlerini açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63838 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 63839 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 63848 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 63840 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 63849 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 63850 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 63841 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 63842 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 63843 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 63844 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 63845 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 63846 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 63847 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5
2 3 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5
4 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
6 4 5 4 3 5 5 5 4 4 5 4 5 5
7 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek