Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH456 KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Dersin temel amacı dinlerdeki inanç kalıplarını incelemek suretiyle dinlerin insan hayatındaki fonsksiyonunu ortaya koyarak hemen hemen tüm dini geleneklerde yer alan bazı ortak kavramları karşılaştırmalaı olarak öğrencilerinin kavramaları sağlamaktır. Böylelikle Birbirinden ayrı gibi görünse ve isimleri farklı olsa da dinsel inançların tabiatları ve fonksiyonları bakımından süreklilik arz ettiğini gerçeğinin farkında olacaklardır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mahmut AYDIN & Prof. Dr. Cengiz BATUK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Mircea Eliade, Patterns in Comparative Religion, London, 1958. Bu kitap Dinler Tarihine Giriş adlı altında Türkçe’ye tercüme edilerek Kabalcı yayınevi tarafından yayımlanmıştır. - Sarıkçıoğlu, Ekrem, Din Fenomenolojisi, Isparta, 2002. - Mustafa Ünal, Dinlerde Kutsal Zamanlar, İstanbul: IQ Yayıncılık, 2008. - Constantin Tacou (haz.), Din ve Fenomenoloji, İstanbul, 2000. - James L. Cox, Kutsalı İfade Etmek: Din Fenomenolojisine Giriş, İsanbul 2004.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste genelde din fenomenolojisine ait temel kavramlar mukayeseli olarak incelenecektir. Bu derste salt dinler tarihi anlatılmayacak olup sadede fenomenler karşılaştırılacak ve tartışılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 11 60 1
5 Derse Katılım 14 10 1
11 Soru-Yanıt 14 10 1
27 Makale Yazma 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 10 4 45
27 Makale Yazma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Din Fenomenolojisine Giriş
2 İslam geleneğinde Mukayeseli Dinler Tarihi Çalışmaları Şehristani vd.
3 Din Fenomenolojisinin Mahiyeti ve Dinlerin Sınıflandırılması Sorunu
4 Karşılaştırmalı Olarak Dinlerde Tanrı ve Peygamber Kavramı
5 Dini Geleneklerin Kutsal Kitap Anlayışları
6 Ahlaki Esaslar ve İbadet Anlayışları
7 Dini Geleneklerde Aile Hayatı (Doğum, Evlilik ve Ölüm)
8 Yiyecek ve İçecekle İlgili Kurallar
9 Vize Haftası
10 Dini Mekânlar, Zaman ve Kişiler
11 Metafizik Kavramlar ve Değerler
12 Kurban ve Hac
13 Dua
14 Genel Değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1483119 Bu dersi alan öğrenci mabed, ibadet, tanrı vb. kavramları farklı inançları mukayese ederek öğrencektir.
2 1483120 İnançlar konusunda daha sağlıklı değerlendirme yapabileceklerdir.
3 1483121 Dinleri doğru şekilde öğrenme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71597 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 71598 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 71607 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 71599 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 71608 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 71609 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 71600 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 71601 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 71602 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 71603 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 71604 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 71605 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 71606 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3
2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3
3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek