Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLH450 Günümüz Fıkıh Problemleri 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Gündemdeki Fıkhi Problemler hakkında fikir sahibi olur. Problemlere çözüm üretir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Osman ŞAHİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gündemdeki Tartışmalı Dini Konular

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İbadet hayatımız, aile hayatımız ve ticari hayatımızla ilgili fıkhi konular

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 90 1
5 Derse Katılım 13 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 4 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 6 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İbadet Hayatımızla İlgili Tartışmalı Konular
2 İbadet Hayatımızla İlgili Tartışmalı Konular
3 İbadet Hayatımızla İlgili Tartışmalı Konular
4 Aile Hayatımızla İligili Tartışmalı Konular
5 Aile Hayatımızla İligili Tartışmalı Konular
6 Alış-veriş ve kira ile ilgili tartışmalı konular
7 Alış-veriş ve kira ile ilgili tartışmalı konular
8 Alış-veriş ve kira ile ilgili tartışmalı konular
9 Ara sınav
10 Faizle İlgil tartışmalı konular
11 Faizle İlgil tartışmalı konular
12 Kredi kartlarıyla ilgili tartışmalı konular
13 Sigortacılık ile ilgili tartışmalı konular
14 Katılım bankalarıyla ilgili tartışmalı konular
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1486608 İbadetle ilgili tartışmalı konuları öğrenir
2 1486609 Aile kurumu ile ilgili tartışmalı konuları öğrenir
3 1486610 Ekonomi ile ilgili tartışmalı konularo öğrenir
4 1486611 Yiyecek ilgili tartışmalı konuları öğrenir
5 1486612 Müzikle ilgili tartışmalı konuları öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71597 Bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirebilme.
2 71598 Din bilimlerine ilişkin alanlarda, disiplinler arası çalışma becerisi.
3 71607 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilme.
4 71599 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.
5 71608 Aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisi.
6 71609 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme.
7 71600 Örgün ve yaygın din eğitiminin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi.
8 71601 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilme.
9 71602 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda meslek etiğine riayet, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme duyarlılığı edinme becerisi.
10 71603 Toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturabilme.
11 71604 Milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilme.
12 71605 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi.
13 71606 Dini metinleri orijinal kaynaklarından okuyup, anlayabilecek düzeyde dil becerisi elde edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 5 5 4 5 3 3 5 5 4
2 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4
3 4 4 5 5 5 5 5 3 3 4 5 5 4
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek